SONIMED, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i zastupanje

SONIMED d.o.o.

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima • osnovano 1997. godine

Kontakt

Rozganska ulica 8
Zagreb

☎ +385 1 3013 942

 

OIB76981693625

MBS080132898

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 80,4M 92,6M
Dobit (neto) 9,92M 15,4M
Imovina 75,3M 90,4M
Zaposleni 26 31
Prosječna plaća 9,04k 7,91k

Vlasnici i uprava

Dubravko Jukić jedini osnivač d.o.o, direktor
Draga Kretić direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 49,2M 70,0M 85,3M 80,4M 92,6M
Poslovni prihodi 48,3M 69,7M 85,3M 80,2M 92,2M
Poslovni rashodi 43,5M 65,4M 79,2M 67,3M 73,4M
Financijski prihodi 930,9k 324,8k 46,1k 195,4k 382,0k
Financijski rashodi 1,71M 627,1k 514,7k 937,5k 237,2k
Ukupni rashodi 45,3M 66,0M 79,7M 68,2M 73,6M
Dobit ili gubitak razdoblja 3,94M 3,05M 4,40M 9,92M 15,4M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3,94M 3,95M 5,60M 12,1M 18,9M
Porez na dobit - 896,0k 1,20M 2,26M 3,56M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 4,98M 5,83M 6,09M 9,67M 11,1M
Nematerijalna imovina 53,6k 56,4k 34,0k 46,0k 64,9k
Materijalna imovina 4,93M 5,77M 6,05M 9,62M 11,0M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 48,1M 56,0M 63,3M 65,4M 79,0M
Potraživanja 30,6M 32,5M 32,1M 33,3M 30,9M
Financijska imovina 1,11M 343,7k 470,5k 270,5k 540,5k
Novac u banci i blagajni 3,45M 5,45M 12,4M 11,7M 24,5M
Ukupno aktiva 53,2M 62,2M 69,8M 75,3M 90,4M