SOLINE-TOURS društvo s ograničenom odgovornošću, za trgovinu i usluge, turistička agencija

SOLINE-TOURS d.o.o.

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

Kontakt

Obala Kneza Domagoja 8
Brela

☎ +385 21 678 339

 

OIB70906710221

MBS060111145

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 215,2k 318,9k
Dobit (neto) 14,0k 63,5k
Imovina 242,8k 325,9k
Zaposleni 3 2
Prosječna plaća 1,30k 2,57k

Vlasnici i uprava

Karlo Filipović član društva, član uprave
Ante Filipović prokurist
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 589,5k 409,1k 751,4k 215,2k 318,9k
Poslovni prihodi 589,4k 409,1k 751,4k 215,2k 318,9k
Poslovni rashodi 514,6k 426,5k 746,7k 201,2k 253,4k
Financijski prihodi 36 17 6 3 1
Financijski rashodi 2 6 3,24k - -
Ukupni rashodi 514,6k 426,5k 750,0k 201,2k 253,4k
Dobit ili gubitak razdoblja 64,9k -17,4k 1,40k 14,0k 63,5k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 74,8k -17,4k 1,40k 14,0k 65,4k
Porez na dobit 9,84k - - - 1,95k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 76,7k 61,0k 52,8k 84,9k 77,3k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 76,7k 61,0k 30,6k 62,7k 55,1k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - 22,2k 22,2k 22,2k
Kratkotrajna imovina 107,8k 91,5k 181,8k 157,9k 248,4k
Potraživanja 13,9k 21,2k 39,3k 53,8k 39,2k
Financijska imovina - 5,56k 8,90k 336 336
Novac u banci i blagajni 85,6k 55,3k 54,2k 26,9k 132,0k
Ukupno aktiva 184,6k 152,6k 234,6k 242,8k 325,9k