SOING društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge

SOING d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1993. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 13,3M 17,7M
Dobit (neto) 1,12M 2,42M
Imovina 32,7M 33,8M
Zaposleni 53 44
Prosječna plaća 3,80k 5,08k

Vlasnici i uprava

Siniša Šoić član društva, direktor
Danijela Staraj-Šoić član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 16,1M 20,4M 16,0M 13,3M 17,7M
Poslovni prihodi 15,8M 20,1M 15,8M 13,1M 17,5M
Poslovni rashodi 13,5M 15,7M 14,1M 11,7M 14,6M
Financijski prihodi 257,4k 231,1k 165,9k 227,0k 161,5k
Financijski rashodi 544,8k 313,2k 130,1k 167,6k 133,9k
Ukupni rashodi 14,0M 16,0M 14,3M 11,9M 14,8M
Dobit ili gubitak razdoblja 1,71M 3,54M 1,33M 1,12M 2,42M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2,07M 4,36M 1,70M 1,44M 2,94M
Porez na dobit 360,7k 818,8k 374,0k 322,5k 523,0k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 11,4M 12,4M 19,9M 18,9M 17,8M
Nematerijalna imovina 795 - - - 2,68k
Materijalna imovina 11,4M 12,3M 12,3M 11,3M 10,2M
Financijska imovina - 121,9k 7,53M 7,61M 7,53M
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 19,4M 21,3M 13,8M 13,6M 15,6M
Potraživanja 3,35M 3,70M 2,32M 1,28M 1,55M
Financijska imovina 7,74M 7,65M - 1,20M 1,19M
Novac u banci i blagajni 4,59M 5,74M 6,28M 6,66M 8,94M
Ukupno aktiva 31,0M 33,8M 33,9M 32,7M 33,8M