SMS, d.o.o. za proizvodnju prirodne hrane "u stečaju"

SMS, d.o.o. "u stečaju"

Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća

Kontakt

Kopilica 5
Split

☎ +385 21 832 215

 

OIB88679107711

MBS060082250

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 713,6k 115,1k
Dobit (neto) -2,00M -1,11M
Imovina 110,3M 109,2M
Zaposleni 2 1
Prosječna plaća 3,24k 4,33k

Vlasnici i uprava

Srđan Mladinić jedini član d.o.o
Ivo Bučan stečajni upravitelj
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 45,2k 987,1k 441,5k 713,6k 115,1k
Poslovni prihodi 45,0k 99,9k 119,4k 100,4k 66,0k
Poslovni rashodi 3,41M 1,36M 1,38M 1,56M 1,22M
Financijski prihodi 202 887,1k 322,1k 613,1k 49,1k
Financijski rashodi 148 14,3k 311 1,15M 4,91k
Ukupni rashodi 3,41M 1,37M 1,38M 2,71M 1,22M
Dobit ili gubitak razdoblja -3,37M -392,8k -939,3k -2,00M -1,11M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -3,37M -392,8k -939,3k -2,00M -1,11M
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 89,1M 88,1M 87,0M 84,8M 83,8M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 89,1M 88,1M 87,0M 84,8M 83,8M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 25,6M 26,2M 25,9M 25,4M 25,4M
Potraživanja 3,95M 3,98M 4,30M 3,62M 3,60M
Financijska imovina 21,5M 20,8M 20,8M 20,8M 20,8M
Novac u banci i blagajni 95,6k 1,49M 831,0k 1,02M 1,01M
Ukupno aktiva 114,7M 114,3M 112,9M 110,3M 109,2M