ŠMIT ELECTRONIC d.o.o.

Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom • osnovano 1994. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Metanska 1
Kutina

☎ +385 44 680 704

 

OIB15852723582

MBS080321328

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 6.539.687 6.139.815
Dobit (neto) 1.248.932 838.896
Imovina 4.905.002 5.369.625
Zaposleni 25 23
Prosječna plaća 617 682
2021 2022
Prihodi 49.273.276 46.260.439
Dobit (neto) 9.410.079 6.320.664
Imovina 36.956.740 40.457.446
Zaposleni 25 23
Prosječna plaća 4.653 5.144

Vlasnici i uprava

Stjepan Šmit jedini član d.o.o, direktor

ŠMIT ELECTRONIC d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 3.098.079 3.680.513 6.069.846 6.539.687 6.139.815
Poslovni prihodi 3.044.663 3.633.613 5.875.925 6.303.519 5.960.351
Poslovni rashodi 2.644.085 3.129.143 4.601.199 5.019.829 5.059.067
Financijski prihodi 53.416 46.899 193.920 236.168 179.464
Financijski rashodi 55.300 49.666 269.699 145.313 155.101
Ukupni rashodi 2.699.385 3.178.808 4.870.898 5.165.143 5.214.168
Dobit ili gubitak razdoblja 322.049 407.400 987.110 1.248.932 838.896
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 398.693 501.704 1.198.947 1.374.544 925.646
Porez na dobit 76.644 94.303 211.836 125.612 86.750
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 554.642 532.586 497.000 813.885 764.566
Nematerijalna imovina 882 - 6.920 34.478 27.554
Materijalna imovina 550.063 528.853 486.447 775.675 733.198
Financijska imovina 3.696 3.732 3.632 3.731 3.813
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.733.936 1.929.713 3.160.015 4.086.709 4.599.598
Potraživanja 500.706 550.807 1.031.967 976.967 1.016.441
Financijska imovina 40.355 27.143 34.558 33.226 80.003
Novac u banci i blagajni 58.801 140.877 215.089 118.278 741.315
Ukupno aktiva 2.289.722 2.465.862 3.659.643 4.905.002 5.369.625
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 23.342.478 27.730.826 45.733.256 49.273.276 46.260.439
Poslovni prihodi 22.940.014 27.377.464 44.272.164 47.493.868 44.908.267
Poslovni rashodi 19.921.860 23.576.528 34.667.736 37.821.908 38.117.543
Financijski prihodi 402.464 353.363 1.461.091 1.779.408 1.352.172
Financijski rashodi 416.661 374.209 2.032.051 1.094.863 1.168.613
Ukupni rashodi 20.338.520 23.950.736 36.699.788 38.916.772 39.286.156
Dobit ili gubitak razdoblja 2.426.482 3.069.560 7.437.387 9.410.079 6.320.664
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.003.957 3.780.089 9.033.467 10.356.503 6.974.283
Porez na dobit 577.475 710.529 1.596.080 946.424 653.619
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 4.178.956 4.012.772 3.744.653 6.132.220 5.760.627
Nematerijalna imovina 6.650 - 52.145 259.780 207.606
Materijalna imovina 4.144.451 3.984.650 3.665.141 5.844.327 5.524.287
Financijska imovina 27.855 28.122 27.367 28.113 28.734
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 13.064.347 14.539.430 23.809.136 30.791.312 34.655.673
Potraživanja 3.772.572 4.150.062 7.775.362 7.360.964 7.658.380
Financijska imovina 304.056 204.509 260.379 250.345 602.790
Novac u banci i blagajni 443.037 1.061.445 1.620.592 891.168 5.585.442
Ukupno aktiva 17.251.916 18.579.040 27.573.584 36.956.740 40.457.446

ŠMIT ELECTRONIC d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Kutina