SLAVIKA d.o.o.

Djelatnosti pozivnih centara • osnovano 2015. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Matačićeva 1
Rijeka

☎ +385 51 351 010

 

OIB94696408138

MBS040348983

2021 2022
Prihodi 114.625 618
Dobit (neto) 83.285 −8.749
Imovina 240.520 229.000
Zaposleni 5 -
Prosječna plaća 155 -
2021 2022
Prihodi 863.649 4.660
Dobit (neto) 627.511 −65.924
Imovina 1.812.198 1.725.402
Zaposleni 5 -
Prosječna plaća 1.173 -

Vlasnici i uprava

Cristian Lo Monaco jedini osnivač d.o.o, član uprave

SLAVIKA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 120.845 5.488 57.837 114.625 618
Poslovni prihodi 118.146 4.997 52.927 114.159 -
Poslovni rashodi 98.332 57.960 59.291 28.539 8.879
Financijski prihodi 2.698 490 4.909 466 618
Financijski rashodi 3.557 949 6.025 940 488
Ukupni rashodi 101.890 58.909 65.317 29.480 9.368
Dobit ili gubitak razdoblja 16.680 −53.421 −7.479 83.285 −8.749
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 18.955 −53.421 −7.479 85.145 −8.749
Porez na dobit 2.274 - - 1.860 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 606 606 606 606 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina 606 606 606 606 -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 244.181 167.554 163.514 239.913 229.000
Potraživanja 218.442 164.741 160.269 233.504 225.762
Financijska imovina 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481
Novac u banci i blagajni 23.257 331 762 3.926 755
Ukupno aktiva 244.787 168.160 164.121 240.520 229.000
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 910.511 41.351 435.778 863.649 4.660
Poslovni prihodi 890.178 37.654 398.785 860.137 -
Poslovni rashodi 740.888 436.704 446.733 215.034 66.904
Financijski prihodi 20.333 3.697 36.993 3.512 4.660
Financijski rashodi 26.804 7.152 45.399 7.084 3.680
Ukupni rashodi 767.692 443.856 492.132 222.118 70.584
Dobit ili gubitak razdoblja 125.681 −402.505 −56.354 627.511 −65.924
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 142.819 −402.505 −56.354 641.531 −65.924
Porez na dobit 17.138 - - 14.020 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 4.572 4.572 4.572 4.572 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina 4.572 4.572 4.572 4.572 -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.839.783 1.262.436 1.232.000 1.807.626 1.725.402
Potraživanja 1.645.852 1.241.242 1.207.553 1.759.343 1.701.010
Financijska imovina 18.700 18.700 18.700 18.700 18.700
Novac u banci i blagajni 175.231 2.494 5.747 29.583 5.692
Ukupno aktiva 1.844.355 1.267.008 1.236.572 1.812.198 1.725.402

SLAVIKA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge Rijeka