ŠKOLSKA KNJIGA izdavaštvo, trgovina i usluge d.d.

ŠKOLSKA KNJIGA d.d.

Izdavanje knjiga • osnovano 1973. godine

Kontakt

Masarykova ulica 28
Zagreb

☎ +385 1 6394 034

 

OIB38967655335

MBS080019092

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 244,6M 246,4M
Dobit (neto) 15,8M 15,0M
Imovina 639,3M 647,8M
Zaposleni 309 369
Prosječna plaća 6,89k 5,92k

Vlasnici i uprava

Gordan Miler izvršni direktor
Matilda Bulić izvršni direktor
Mihovil Žužul glavni izvršni direktor
Ante Žužul predsjednik upravnog odbora
Ana Marija Žužul zamjenik predsjednika upravnog odbora
Blaženka Vuk član upravnog odbora
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 172,0M 204,7M 220,6M 244,6M 246,4M
Poslovni prihodi 169,9M 200,8M 218,8M 241,7M 244,3M
Poslovni rashodi 147,9M 184,1M 200,9M 222,5M 225,0M
Financijski prihodi 2,09M 3,82M 1,73M 2,86M 2,07M
Financijski rashodi 6,71M 5,04M 3,61M 3,06M 2,05M
Ukupni rashodi 154,7M 189,1M 204,6M 225,6M 227,0M
Dobit ili gubitak razdoblja 13,7M 11,9M 12,0M 15,8M 15,0M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 17,3M 15,5M 16,0M 19,0M 19,3M
Porez na dobit 3,65M 3,62M 3,94M 3,16M 4,33M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 433,4M 398,8M 387,8M 388,8M 386,5M
Nematerijalna imovina 6,04k 1,45k 12,6M 703,6k 806,8k
Materijalna imovina 89,8M 157,3M 133,6M 146,8M 143,9M
Financijska imovina 343,4M 241,4M 241,4M 241,0M 241,1M
Potraživanja 220,5k 124,7k 71,0k 41,8k 94,1k
Kratkotrajna imovina 173,2M 188,5M 222,3M 249,6M 260,3M
Potraživanja 35,9M 37,9M 54,3M 66,4M 50,8M
Financijska imovina 63,8M 75,7M 97,3M 105,7M 115,2M
Novac u banci i blagajni 3,92M 4,92M 1,91M 2,84M 14,7M
Ukupno aktiva 607,3M 587,8M 610,5M 639,3M 647,8M