SIPAS GALDOVO d.o.o.

Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike • osnovano 2006. godine

Kontakt

Galdovačka ulica 4
Sisak

☎ +385 44 741 354

 

OIB03122118779

MBS120003707

2020 2021
Prihodi 3,21M 2,93M
Dobit (neto) 1,31k 1,90k
Imovina 3,98M 3,61M
Zaposleni 21 16
Prosječna plaća 3,52k 3,89k
2020 2021
Prihodi 426,1k 389,0k
Dobit (neto) 174 252
Imovina 528,9k 479,4k
Zaposleni 21 16
Prosječna plaća 468 517

Vlasnici i uprava

SIPAS GALDOVO d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 5,74M 5,78M 4,16M 3,21M 2,93M
Poslovni prihodi 5,73M 5,77M 4,16M 3,19M 2,93M
Poslovni rashodi 5,58M 5,70M 4,09M 3,19M 2,91M
Financijski prihodi 8,78k 9,60k 483 17,9k 245
Financijski rashodi 56,4k 57,3k 49,4k 17,7k 13,1k
Ukupni rashodi 5,64M 5,76M 4,14M 3,20M 2,92M
Dobit ili gubitak razdoblja 71,2k 10,0k 1,15k 1,31k 1,90k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 102,9k 25,5k 24,1k 2,62k 3,57k
Porez na dobit 31,7k 15,5k 22,9k 1,31k 1,66k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 688,5k 709,9k 789,8k 950,5k 856,5k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 688,5k 709,9k 789,8k 950,5k 856,5k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3,93M 3,32M 3,34M 3,03M 2,75M
Potraživanja 1,62M 1,18M 765,8k 726,0k 638,7k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 57,4k 20,9k 127,8k 32,5k 56,1k
Ukupno aktiva 4,62M 4,03M 4,13M 3,98M 3,61M

SIPAS GALDOVO d.o.o. za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa, trgovinu i usluge Sisak