SIN AGRO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu

SIN AGRO d.o.o.

Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama • osnovano 2016. godine

Kontakt

Rojci 66
Kaštelir

☎ +385 95 444 1229

 

OIB48772750193

MBS130056969

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 15,5M 18,6M
Dobit (neto) 812,0k 352,0k
Imovina 7,93M 9,88M
Zaposleni 9 19
Prosječna plaća 6,98k 5,31k

Vlasnici i uprava

Marijan Sinčić jedini član d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 6,94M 9,32M 11,0M 15,5M 18,6M
Poslovni prihodi 6,88M 9,26M 10,9M 15,2M 18,3M
Poslovni rashodi 5,82M 7,96M 9,40M 12,6M 16,0M
Financijski prihodi 63,8k 66,0k 78,6k 257,9k 330,0k
Financijski rashodi 879,4k 1,06M 1,34M 1,85M 2,15M
Ukupni rashodi 6,70M 9,03M 10,7M 14,5M 18,2M
Dobit ili gubitak razdoblja 202,7k 237,7k 207,7k 812,0k 352,0k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 248,7k 294,0k 257,7k 994,8k 434,3k
Porez na dobit 45,9k 56,3k 49,9k 182,8k 82,3k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 182,3k 287,6k 969,0k 1,02M 2,35M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 182,3k 287,6k 823,5k 900,7k 1,24M
Financijska imovina - - 145,5k 126,9k 1,10M
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2,05M 2,94M 4,59M 6,90M 7,53M
Potraživanja 189,5k 424,4k 529,8k 1,72M 1,83M
Financijska imovina - - 708,9k 952,7k 201,5k
Novac u banci i blagajni 72,9k 201,6k 133,6k 1,15M 311,1k
Ukupno aktiva 2,23M 3,22M 5,56M 7,93M 9,88M