SIM-CENTAR d.o.o. u stečaju

Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama • osnovano 1993. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Kustošijanska ulica 10
Zagreb

☎ +385 1 3906 108

 

OIB74800445694

MBS080081385

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −42 -
Imovina 1.405.214 1.405.214
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −320 -
Imovina 10.587.591 10.587.591
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Frano Tolić jedini član d.o.o.
Josip Lončarić stečajni upravitelj

SIM-CENTAR d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 0 0 0 - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 1.291 683 9.743 42 -
Financijski prihodi 0 0 0 - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 1.291 683 9.743 42 -
Dobit ili gubitak razdoblja −1.290 −682 −9.742 −42 -
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.290 −682 −9.742 −42 -
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 823.023 823.023 823.023 823.023 823.023
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 747.750 747.750 747.750 747.750 747.750
Financijska imovina 75.272 75.273 75.273 75.273 75.273
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 601.128 600.544 582.249 582.191 582.191
Potraživanja 509.347 509.480 500.342 500.342 500.342
Financijska imovina 84.988 84.988 80.107 80.107 80.107
Novac u banci i blagajni 6.792 6.075 1.799 1.741 1.741
Ukupno aktiva 1.424.152 1.423.567 1.405.273 1.405.214 1.405.214
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 5 4 1 - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 9.730 5.150 73.409 320 -
Financijski prihodi 5 4 1 - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 9.730 5.150 73.409 320 -
Dobit ili gubitak razdoblja −9.725 −5.146 −73.408 −320 -
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −9.725 −5.146 −73.408 −320 -
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 6.201.069 6.201.070 6.201.070 6.201.070 6.201.070
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 5.633.925 5.633.925 5.633.925 5.633.925 5.633.925
Financijska imovina 567.144 567.145 567.145 567.145 567.145
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4.529.206 4.524.802 4.386.962 4.386.521 4.386.521
Potraživanja 3.837.681 3.838.681 3.769.831 3.769.831 3.769.831
Financijska imovina 640.346 640.346 603.572 603.572 603.572
Novac u banci i blagajni 51.179 45.775 13.559 13.118 13.118
Ukupno aktiva 10.730.275 10.725.872 10.588.032 10.587.591 10.587.591

SIM-CENTAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu,elektro usluge,uvoz-izvoz u stečaju Zagreb