SEIFERT I BOGOLIN d.o.o.

Cestovni prijevoz robe • osnovano 1998. godine

Kontakt

Hegedušićeva 3
Rijeka

☎ +385 51 511 907

 

OIB44566331436

MBS040140551

2020 2021
Prihodi 116,7M 130,5M
Dobit (neto) 9,94M 10,0M
Imovina 33,1M 38,0M
Zaposleni 18 19
Prosječna plaća 10,9k 10,9k
2020 2021
Prihodi 15,4M 17,3M
Dobit (neto) 1,32M 1,33M
Imovina 4,39M 5,04M
Zaposleni 18 19
Prosječna plaća 1,45k 1,45k

Vlasnici i uprava

Boris Seifert član društva, član uprave
Zoran Bogolin član društva, član uprave

SEIFERT I BOGOLIN d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 82,0M 88,0M 101,4M 116,7M 130,5M
Poslovni prihodi 81,2M 87,5M 100,9M 116,0M 130,0M
Poslovni rashodi 76,0M 80,1M 93,1M 103,7M 117,6M
Financijski prihodi 853,5k 514,9k 455,2k 639,5k 472,9k
Financijski rashodi 599,2k 1,32M 452,2k 779,3k 498,2k
Ukupni rashodi 76,6M 81,4M 93,5M 104,5M 118,1M
Dobit ili gubitak razdoblja 4,36M 5,39M 6,31M 9,94M 10,0M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 5,43M 6,66M 7,83M 12,1M 12,3M
Porez na dobit 1,07M 1,26M 1,51M 2,24M 2,31M
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 7,17M 9,12M 11,1M 9,30M 11,8M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 2,65M 4,98M 6,64M 5,30M 6,42M
Financijska imovina 4,51M 4,04M 4,50M 4,00M 5,46M
Potraživanja - 101,3k - - -
Kratkotrajna imovina 14,6M 14,2M 14,9M 23,8M 26,1M
Potraživanja 11,8M 11,4M 12,4M 15,7M 18,1M
Financijska imovina 29,5k 33,4k 59,5k 26,0k 45,3k
Novac u banci i blagajni 2,76M 2,82M 2,48M 8,01M 7,91M
Ukupno aktiva 22,0M 23,4M 26,0M 33,1M 38,0M

SEIFERT I BOGOLIN društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu, zastupanje i usluge Rijeka