SE-MARK d.o.o.

Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Bjelovarska ulica 36/A
Sesvete

☎ +385 1 2009 060

 

OIB84661725029

MBS080097621

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 6.267.759 7.068.381
Dobit (neto) 186.482 240.997
Imovina 2.541.493 2.937.673
Zaposleni 74 70
Prosječna plaća 705 797
2021 2022
Prihodi 47.224.432 53.256.717
Dobit (neto) 1.405.055 1.815.797
Imovina 19.148.880 22.133.904
Zaposleni 74 70
Prosječna plaća 5.319 6.011

Vlasnici i uprava

Pavao Grmuša jedini član d.o.o, direktor
Marija Grmuša Fenc direktor

SE-MARK d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 8.417.552 6.947.002 6.110.982 6.267.759 7.068.381
Poslovni prihodi 8.416.237 6.944.992 6.110.894 6.263.880 7.061.081
Poslovni rashodi 8.120.973 6.672.476 5.991.755 6.022.512 6.758.004
Financijski prihodi 1.315 2.009 87 3.879 7.299
Financijski rashodi 12.797 33.281 22.610 17.271 10.679
Ukupni rashodi 8.133.770 6.705.758 6.014.365 6.039.783 6.768.684
Dobit ili gubitak razdoblja 229.616 193.899 96.616 186.482 240.997
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 283.781 241.244 96.616 227.975 299.696
Porez na dobit 54.165 47.344 - 41.492 58.698
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 374.109 424.057 428.971 378.539 316.965
Nematerijalna imovina 48.454 63.716 130.288 123.907 95.442
Materijalna imovina 325.655 360.340 298.682 254.631 221.523
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2.538.756 2.404.361 2.030.069 2.162.954 2.620.708
Potraživanja 1.159.605 727.402 598.916 603.919 748.059
Financijska imovina - - - 17.253 10.120
Novac u banci i blagajni 200.029 222.508 590.316 716.963 720.565
Ukupno aktiva 2.912.865 2.828.418 2.459.040 2.541.493 2.937.673
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 63.422.052 52.342.192 46.043.196 47.224.432 53.256.717
Poslovni prihodi 63.412.140 52.327.048 46.042.532 47.195.208 53.201.722
Poslovni rashodi 61.187.476 50.273.776 45.144.880 45.376.620 50.918.188
Financijski prihodi 9.913 15.142 663 29.227 54.995
Financijski rashodi 96.423 250.757 170.358 130.130 80.468
Ukupni rashodi 61.283.896 50.524.536 45.315.236 45.506.748 50.998.656
Dobit ili gubitak razdoblja 1.730.043 1.460.937 727.959 1.405.055 1.815.797
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2.138.154 1.817.656 727.959 1.717.684 2.258.061
Porez na dobit 408.111 356.719 - 312.629 442.264
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.818.727 3.195.060 3.232.082 2.852.103 2.388.176
Nematerijalna imovina 365.077 480.072 981.655 933.582 719.110
Materijalna imovina 2.453.650 2.714.988 2.250.427 1.918.521 1.669.066
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 19.128.262 18.115.660 15.295.557 16.296.778 19.745.728
Potraživanja 8.737.047 5.480.617 4.512.533 4.550.233 5.636.253
Financijska imovina - - - 130.000 76.250
Novac u banci i blagajni 1.507.122 1.676.493 4.447.743 5.401.964 5.429.101
Ukupno aktiva 21.946.988 21.310.720 18.527.640 19.148.880 22.133.904

SE-MARK d.o.o. za trgovinu, promet i usluge Sesvete