SCHWARZMÜLLER CROATIA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

SCHWARZMÜLLER CROATIA d.o.o.

Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica • osnovano 1998. godine

Kontakt

Slavonska avenija 59
Sesvete

☎ +385 1 6407 682

 

OIB83274548370

MBS080224831

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 44,4M 41,9M
Dobit (neto) -113,6k 4,27k
Imovina 15,0M 10,4M
Zaposleni 7 7
Prosječna plaća 14,7k 14,1k

Vlasnici i uprava

HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 51,3M 62,5M 65,9M 44,4M 41,9M
Poslovni prihodi 50,8M 62,3M 65,7M 44,3M 41,8M
Poslovni rashodi 50,2M 63,3M 65,1M 43,9M 41,5M
Financijski prihodi 512,6k 254,2k 152,8k 113,3k 167,8k
Financijski rashodi 775,5k 470,6k 527,0k 588,7k 347,1k
Ukupni rashodi 51,0M 63,8M 65,6M 44,5M 41,8M
Dobit ili gubitak razdoblja 310,6k -1,26M 105,4k -113,6k 4,27k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 310,6k -1,22M 242,1k -103,6k 101,6k
Porez na dobit - 44,1k 136,7k 9,97k 97,4k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 5,15M 3,69M 3,54M 3,38M 3,38M
Nematerijalna imovina 2,08k 4,81k 2,98k 1,95k 1,08k
Materijalna imovina 5,15M 3,68M 3,53M 3,38M 3,38M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 11,6M 11,5M 9,57M 11,6M 7,02M
Potraživanja 4,41M 2,02M 2,37M 2,42M 2,13M
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 2,07M 1,06M 386,4k 624,2k 2,22M
Ukupno aktiva 16,8M 15,2M 13,1M 15,0M 10,4M