Schmitz Cargobull društvo s ograničenom odgovornopšću za trgovinu

Schmitz Cargobull d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 2002. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 60,2M 99,2M
Dobit (neto) 783,4k 2,35M
Imovina 10,2M 12,6M
Zaposleni 9 9
Prosječna plaća 13,6k 16,3k

Vlasnici i uprava

HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 76,8M 83,3M 73,0M 60,2M 99,2M
Poslovni prihodi 76,1M 83,1M 72,7M 59,7M 98,6M
Poslovni rashodi 75,2M 81,0M 71,4M 58,8M 96,0M
Financijski prihodi 763,4k 156,7k 270,4k 462,6k 621,7k
Financijski rashodi 344,4k 301,4k 194,5k 422,8k 555,2k
Ukupni rashodi 75,5M 81,3M 71,6M 59,2M 96,5M
Dobit ili gubitak razdoblja 1,18M 1,59M 1,01M 783,4k 2,35M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1,29M 1,98M 1,41M 945,4k 2,68M
Porez na dobit 112,6k 389,5k 405,1k 161,9k 329,0k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 399,4k 288,0k 208,0k 189,9k 111,1k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 312,7k 190,2k 115,8k 72,1k 5,98k
Financijska imovina - 23,9k - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 8,71M 12,0M 9,24M 9,94M 12,4M
Potraživanja 1,49M 1,25M 3,00M 3,64M 6,38M
Financijska imovina - - 1,45M - -
Novac u banci i blagajni 2,75M 2,38M 925,3k 2,37M 1,49M
Ukupno aktiva 9,19M 12,4M 9,56M 10,2M 12,6M