SAVA-ZAGREB, d.o.o. u stečaju

Trgovina na veliko odjećom i obućom • osnovano 1990. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Zagrebačka avenija 7
Zagreb

☎ +385 91 881 1871

 

OIB17751872917

MBS080132164

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) 0 0
Imovina 0 0
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −1 −1
Imovina 1 1
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Sanja Kraljek stečajni upravitelj

SAVA-ZAGREB, d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - 0 145.581 - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 288 - 11.232 - -
Financijski prihodi - 0 145.581 - -
Financijski rashodi - - - 0 0
Ukupni rashodi 288 - 11.232 0 0
Dobit ili gubitak razdoblja −288 0 134.349 0 0
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −288 0 134.349 0 0
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 11.232 11.232 - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 11.232 11.232 - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni - - - - -
Ukupno aktiva 11.232 11.232 0 0 0
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - 1 1.096.883 - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 2.170 - 84.630 - -
Financijski prihodi - 1 1.096.883 - -
Financijski rashodi - - - 1 1
Ukupni rashodi 2.170 - 84.630 1 1
Dobit ili gubitak razdoblja −2.170 1 1.012.253 −1 −1
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −2.170 1 1.012.253 −1 −1
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 84.630 84.630 - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 84.630 84.630 - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni - - - - -
Ukupno aktiva 84.630 84.631 1 1 1

SAVA-ZAGREB, d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju Zagreb