SAVA TRADE RIJEKA d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1993. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Fiorella La Guardie 12
Rijeka

☎ +385 51 624 111

 

OIB99144309146

MBS040120628

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 634.780 586.513
Dobit (neto) 3.826 2.200
Imovina 239.668 219.021
Zaposleni 5 5
Prosječna plaća 847 899
2021 2022
Prihodi 4.782.751 4.419.088
Dobit (neto) 28.832 16.576
Imovina 1.805.782 1.650.219
Zaposleni 5 5
Prosječna plaća 6.388 6.777

Vlasnici i uprava

Anica Kocjančić član društva
Dražen Lukežić član društva, član uprave
Matija Tomašev član društva
Slavko Gašparin član društva
Valentin Čupev član društva

SAVA TRADE RIJEKA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 585.728 567.219 606.611 634.780 586.513
Poslovni prihodi 585.611 567.191 606.239 633.648 586.507
Poslovni rashodi 604.719 562.780 586.570 629.367 583.052
Financijski prihodi 117 28 371 1.131 5
Financijski rashodi 718 724 996 1.562 1.016
Ukupni rashodi 605.438 563.505 587.567 630.929 584.069
Dobit ili gubitak razdoblja −19.709 3.714 19.044 3.826 2.200
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −19.709 3.714 19.044 3.850 2.444
Porez na dobit - - - 23 244
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 13.079 7.180 4.557 4.493 11.141
Nematerijalna imovina - - 3.249 - -
Materijalna imovina 12.902 7.180 1.307 4.493 11.141
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 177 - - - -
Kratkotrajna imovina 217.967 276.079 185.976 225.178 199.863
Potraživanja 131.659 186.699 90.823 133.192 112.400
Financijska imovina 60 379 1.938 5.739 12.654
Novac u banci i blagajni 25.079 23.491 45.405 45.658 27.999
Ukupno aktiva 237.322 289.057 197.709 239.668 219.021
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 4.413.174 4.273.713 4.570.515 4.782.751 4.419.088
Poslovni prihodi 4.412.291 4.273.501 4.567.715 4.774.222 4.419.044
Poslovni rashodi 4.556.261 4.240.273 4.419.518 4.741.970 4.393.012
Financijski prihodi 883 212 2.800 8.529 44
Financijski rashodi 5.414 5.456 7.508 11.770 7.659
Ukupni rashodi 4.561.675 4.245.729 4.427.026 4.753.740 4.400.671
Dobit ili gubitak razdoblja −148.501 27.984 143.489 28.832 16.576
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −148.501 27.984 143.489 29.011 18.417
Porez na dobit - - - 179 1.841
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 98.549 54.103 34.337 33.858 83.949
Nematerijalna imovina - - 24.487 - -
Materijalna imovina 97.215 54.103 9.850 33.858 83.949
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 1.334 - - - -
Kratkotrajna imovina 1.642.274 2.080.124 1.401.239 1.696.607 1.505.875
Potraživanja 991.989 1.406.688 684.313 1.003.540 846.881
Financijska imovina 456 2.860 14.608 43.248 95.347
Novac u banci i blagajni 188.958 176.996 342.104 344.014 210.959
Ukupno aktiva 1.788.108 2.177.904 1.489.642 1.805.782 1.650.219

SAVA TRADE RIJEKA trgovina i usluge d.o.o. Rijeka