San Giovanni d.o.o.

Hoteli i sličan smještaj • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi - 8
Dobit (neto) −2.101 −69.813
Imovina 2.252.124 2.199.681
Zaposleni - 1
Prosječna plaća - 140
2021 2022
Prihodi - 63
Dobit (neto) −15.836 −526.011
Imovina 16.968.634 16.573.499
Zaposleni - 1
Prosječna plaća - 1.062

Vlasnici i uprava

Luka Botteri član društva
Siniša Šare član društva, direktor
Leopold Botteri direktor

San Giovanni d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi - 8
Poslovni prihodi - -
Poslovni rashodi 2.061 48.861
Financijski prihodi - 8
Financijski rashodi 40 20.960
Ukupni rashodi 2.101 69.822
Dobit ili gubitak razdoblja −2.101 −69.813
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −2.101 −69.813
Porez na dobit - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.907.611 2.124.663
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina 1.907.611 2.124.663
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 344.512 75.017
Potraživanja 323.844 17.063
Financijska imovina 1.004 -
Novac u banci i blagajni 19.664 57.953
Ukupno aktiva 2.252.124 2.199.681
🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi - 63
Poslovni prihodi - -
Poslovni rashodi 15.529 368.149
Financijski prihodi - 63
Financijski rashodi 307 157.925
Ukupni rashodi 15.836 526.074
Dobit ili gubitak razdoblja −15.836 −526.011
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −15.836 −526.011
Porez na dobit - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 14.372.901 16.008.278
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina 14.372.901 16.008.278
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 2.595.733 565.221
Potraživanja 2.440.006 128.567
Financijska imovina 7.565 -
Novac u banci i blagajni 148.162 436.654
Ukupno aktiva 16.968.634 16.573.499

San Giovanni d.o.o. za usluge Zagreb