San Giovanni d.o.o.

Hoteli i sličan smještaj • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica kneza Branimira 41/1
Zagreb

☎ +385 1 4618 700

 

OIB05915439076

MBS081373231

2022 2023
Prihodi 8 2
Dobit (neto) −69.814 −278.617
Imovina 2.199.681 2.701.934
Zaposleni 1 3
Prosječna plaća 141 1.481

Vlasnici i uprava

Dražen Bračić član društva
Leopold Botteri član društva, direktor
Luka Botteri član društva
Maja Ljubičić član društva
REAL GRUPA PROJEKTI d.o.o. član društva
Siniša Šare član društva, direktor

San Giovanni d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022 2023
Ukupni prihodi 0 8 2
Poslovni prihodi 0 0 0
Poslovni rashodi 2.061 48.862 234.517
Financijski prihodi 0 8 2
Financijski rashodi 41 20.960 44.103
Ukupni rashodi 2.102 69.822 278.620
Dobit ili gubitak razdoblja −2.102 −69.814 −278.617
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −2.102 −69.814 −278.617
Porez na dobit 0 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.907.612 2.124.664 2.409.515
Nematerijalna imovina 0 0 5.221
Materijalna imovina 1.907.612 2.124.664 2.404.293
Financijska imovina 0 0 0
Potraživanja 0 0 0
Kratkotrajna imovina 344.513 75.018 286.661
Potraživanja 323.844 17.064 57.786
Financijska imovina 1.004 0 128.230
Novac u banci i blagajni 19.664 57.954 63.152
Ukupno aktiva 2.252.125 2.199.681 2.701.934

San Giovanni d.o.o. za usluge Zagreb