ŠAFRAM d.o.o.

Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani • osnovano 1991. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Oranice 118
Zagreb

☎ +385 91 373 5028

 

OIB58257645837

MBS080157854

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 6.126.521 7.383.089
Dobit (neto) 220.924 39.223
Imovina 5.134.892 5.535.711
Zaposleni 55 74
Prosječna plaća 694 642
2021 2022
Prihodi 46.160.280 55.627.889
Dobit (neto) 1.664.558 295.532
Imovina 38.688.848 41.708.819
Zaposleni 55 74
Prosječna plaća 5.236 4.838

Vlasnici i uprava

Mirko Šafranko jedini osnivač d.o.o, prokurist
Arijana Šafranko Salihćehajić direktor

ŠAFRAM d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 5.683.928 5.680.419 6.233.108 6.126.521 7.383.089
Poslovni prihodi 5.671.594 5.675.538 6.224.762 6.121.827 7.375.514
Poslovni rashodi 4.666.283 5.093.256 5.439.617 5.827.713 7.299.876
Financijski prihodi 12.333 4.880 8.346 4.694 7.575
Financijski rashodi 14.891 5.524 9.506 16.074 19.506
Ukupni rashodi 4.681.174 5.098.782 5.449.123 5.843.787 7.319.382
Dobit ili gubitak razdoblja 813.371 465.481 629.356 220.924 39.223
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.002.753 581.637 783.984 282.734 63.706
Porez na dobit 189.382 116.156 154.628 61.809 24.482
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 776.745 790.288 684.467 1.392.614 1.342.081
Nematerijalna imovina - 4.267 1.035 - -
Materijalna imovina 776.745 786.003 683.414 1.392.596 1.342.081
Financijska imovina - 17 17 17 -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4.285.580 3.709.123 3.665.056 3.730.150 4.191.052
Potraživanja 2.085.535 1.803.670 2.149.762 1.927.676 2.165.986
Financijska imovina 1.474 14.853 1.508 4.473 -
Novac u banci i blagajni 972.740 752.255 407.505 424.956 473.233
Ukupno aktiva 5.068.957 4.510.280 4.356.951 5.134.892 5.535.711
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 42.825.556 42.799.120 46.963.356 46.160.280 55.627.889
Poslovni prihodi 42.732.632 42.762.348 46.900.472 46.124.908 55.570.812
Poslovni rashodi 35.158.112 38.375.144 40.984.800 43.908.908 55.000.918
Financijski prihodi 92.923 36.771 62.884 35.373 57.077
Financijski rashodi 112.198 41.628 71.624 121.111 146.973
Ukupni rashodi 35.270.308 38.416.776 41.056.424 44.030.016 55.147.891
Dobit ili gubitak razdoblja 6.128.349 3.507.167 4.741.886 1.664.558 295.532
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 7.555.248 4.382.346 5.906.934 2.130.264 479.998
Porez na dobit 1.426.899 875.179 1.165.048 465.706 184.466
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 5.852.388 5.954.427 5.157.119 10.492.651 10.111.913
Nematerijalna imovina - 32.150 7.801 - -
Materijalna imovina 5.852.388 5.922.143 5.149.184 10.492.517 10.111.913
Financijska imovina - 134 134 134 -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 32.289.710 27.946.388 27.614.368 28.104.820 31.577.488
Potraživanja 15.713.465 13.589.758 16.197.388 14.524.080 16.319.623
Financijska imovina 11.108 111.911 11.367 33.707 -
Novac u banci i blagajni 7.329.115 5.667.870 3.070.350 3.201.833 3.565.576
Ukupno aktiva 38.192.060 33.982.712 32.827.448 38.688.848 41.708.819

ŠAFRAM, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju Zagreb