ROSSA - društvo s ograničenom odgovornošću za promet roba i usluga i proizvodnju tekstilnih i kožnih predmeta

ROSSA - d.o.o.

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće • osnovano 1992. godine

Kontakt

Čakovečka ulica 61
Varaždin

☎ +385 42 230 399

 

OIB80527948763

MBS070019458

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 1,95M 1,87M
Dobit (neto) 30,4k 10,2k
Imovina 2,22M 2,17M
Zaposleni 9 8
Prosječna plaća 3,45k 3,87k

Vlasnici i uprava

Tihomir Rodeš jedini osnivač d.o.o, direktor
Jasmina Rodeš direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 1,73M 1,78M 1,80M 1,95M 1,87M
Poslovni prihodi 1,73M 1,78M 1,80M 1,95M 1,87M
Poslovni rashodi 1,65M 1,74M 1,77M 1,90M 1,85M
Financijski prihodi 262 366 416 138 561
Financijski rashodi 3,15k 24,6k 21,9k 17,8k 15,0k
Ukupni rashodi 1,65M 1,76M 1,79M 1,92M 1,86M
Dobit ili gubitak razdoblja 67,0k 17,1k 10,5k 30,4k 10,2k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 77,5k 22,3k 13,7k 30,4k 10,2k
Porez na dobit 10,5k 5,18k 3,27k - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 1,39M 1,68M 1,58M 1,50M 1,40M
Nematerijalna imovina - 1,57k 701 - -
Materijalna imovina 1,39M 1,68M 1,58M 1,50M 1,40M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 740,7k 731,6k 671,4k 716,6k 767,7k
Potraživanja 180,2k 225,8k 152,3k 206,0k 234,5k
Financijska imovina 66,2k - - - -
Novac u banci i blagajni 77,6k 60,1k 71,4k 60,2k 41,4k
Ukupno aktiva 2,13M 2,42M 2,26M 2,22M 2,17M