RI - bit d.o.o.

Računalno programiranje • osnovano 1991. godine

Kontakt

Vukovarska 66
Rijeka

☎ +385 51 620 228

 

OIB77791977335

MBS040037585

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 1,27M 1,43M
Dobit (neto) 322,1k 335,8k
Imovina 1,01M 854,6k
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 3,76k 3,97k
2020 2021
Prihodi 168,9k 189,8k
Dobit (neto) 42,7k 44,5k
Imovina 135,2k 113,4k
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 499 528

Vlasnici i uprava

Boris Janežić član društva, prokurist
Joško Kavazović član društva, prokurist
Borut Janežić član uprave

RI - bit d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 2,09M 1,49M 2,13M 1,27M 1,43M
Poslovni prihodi 2,08M 1,49M 2,12M 1,26M 1,42M
Poslovni rashodi 1,19M 975,4k 1,29M 904,4k 1,04M
Financijski prihodi 5,33k 1,73k 4,33k 5,68k 3,48k
Financijski rashodi 22,6k 18,7k 14,6k 6,74k 12,4k
Ukupni rashodi 1,21M 994,1k 1,31M 911,2k 1,05M
Dobit ili gubitak razdoblja 773,2k 440,2k 717,2k 322,1k 335,8k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 881,2k 502,9k 816,1k 362,0k 371,1k
Porez na dobit 108,0k 62,6k 98,8k 39,8k 35,2k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 11,2k 4,46k 15,7k 35,8k 20,3k
Nematerijalna imovina - - - 24,6k 17,4k
Materijalna imovina 11,2k 4,46k 15,7k 11,2k 2,89k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1,31M 1,06M 1,30M 976,1k 827,7k
Potraživanja 620,2k 511,7k 506,0k 386,8k 359,2k
Financijska imovina 9,57k - - - -
Novac u banci i blagajni 610,1k 489,1k 681,5k 504,6k 375,2k
Ukupno aktiva 1,32M 1,07M 1,32M 1,01M 854,6k

RI - bit Informatički inženjering, konzalting i zastupanje d.o.o. Rijeka