RESEDA d.o.o. u stečaju

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) • osnovano 2012. godine

Kontakt

Draškovićeva 34
Zagreb

☎ +385 98 206 431

 

OIB46524291493

MBS080804257

2019 2020
Prihodi 554,3k 544,8k
Dobit (neto) 1,12k -54,9M
Imovina 4,84M 4,44M
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2019 2020
Prihodi 73,5k 72,3k
Dobit (neto) 149 -7,29M
Imovina 642,6k 589,9k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

CRAIGMOUNT LIMITED jedini član d.o.o.
Damir Furdek stečajni upravitelj

RESEDA d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

2018 2019 2020
Ukupni prihodi 973,7k 554,3k 544,8k
Poslovni prihodi 973,7k 554,3k 544,8k
Poslovni rashodi 970,3k 553,0k 826,4k
Financijski prihodi - - -
Financijski rashodi - - 54,6M
Ukupni rashodi 970,3k 553,0k 55,4M
Dobit ili gubitak razdoblja 2,95k 1,12k -54,9M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3,35k 1,28k -54,9M
Porez na dobit 403 154 -
2018 2019 2020
Dugotrajna imovina 5,02M 4,69M 4,44M
Nematerijalna imovina - - -
Materijalna imovina 5,02M 4,69M 4,44M
Financijska imovina - - -
Potraživanja - - -
Kratkotrajna imovina 217,1k 150,7k -
Potraživanja 214,9k 150,7k -
Financijska imovina - - -
Novac u banci i blagajni 2,18k - -
Ukupno aktiva 5,23M 4,84M 4,44M

RESEDA d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju Zagreb