REKO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu

REKO d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1992. godine

Kontakt

Prigorska ulica 18
Soblinec

OIB62387986338

MBS080171944

Pošalji e-mail
HRK 2018 2021
Prihodi 35,4M 1
Dobit (neto) -7,78M -54,7k
Imovina 19,0M 8,85M
Zaposleni 21 2
Prosječna plaća 3,73k -

Vlasnici i uprava

Refik Draganović jedini član d.o.o, direktor
Damir Draganović prokurist
Marko Plavetić privremeni stečajni upravitelj
HRK 2015 2016 2017 2018 2021
Ukupni prihodi 130,9M 100,3M 86,4M 35,4M 1
Poslovni prihodi 130,0M 99,3M 85,5M 34,9M 1
Poslovni rashodi 127,5M 97,5M 83,6M 42,3M 54,7k
Financijski prihodi 905,5k 940,6k 872,0k 439,6k -
Financijski rashodi 2,30M 2,40M 2,15M 804,9k -
Ukupni rashodi 129,8M 99,9M 85,8M 43,1M 54,7k
Dobit ili gubitak razdoblja 892,5k 165,2k 410,5k -7,78M -54,7k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1,11M 386,6k 559,4k -7,78M -54,7k
Porez na dobit 223,1k 221,3k 148,8k - -
HRK 2015 2016 2017 2018 2021
Dugotrajna imovina 30,1M 29,2M 28,1M 14,2M 3,00M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 30,1M 29,2M 28,1M 9,27M 2,95M
Financijska imovina 20,0k - - 405,2k 53,3k
Potraživanja - - - 4,59M -
Kratkotrajna imovina 36,9M 34,2M 27,3M 4,78M 5,85M
Potraživanja 11,9M 14,7M 8,86M 366,1k 3,83M
Financijska imovina 762,0k - - - 318,8k
Novac u banci i blagajni 39,3k 331,8k 42,2k 241,8k -
Ukupno aktiva 67,1M 63,4M 55,5M 19,0M 8,85M