REGALO j.d.o.o.

Cestovni prijevoz robe • osnovano 2022. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Osječka 135
Biograd Na Moru

☎ +385 23 233 836

 

OIB03202543557

MBS110122121

Pošalji e-mail
2022
Prihodi 4.605
Dobit (neto) 1.823
Imovina 4.926
Zaposleni -
Prosječna plaća -
2022
Prihodi 34.700
Dobit (neto) 13.742
Imovina 37.119
Zaposleni -
Prosječna plaća -

Vlasnici i uprava

Božo Vidaković jedini član j.d.o.o
Božena Mitrović član uprave

REGALO j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2022
Ukupni prihodi 4.605
Poslovni prihodi 4.605
Poslovni rashodi 2.578
Financijski prihodi -
Financijski rashodi -
Ukupni rashodi 2.578
Dobit ili gubitak razdoblja 1.823
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2.026
Porez na dobit 202
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina -
Nematerijalna imovina -
Materijalna imovina -
Financijska imovina -
Potraživanja -
Kratkotrajna imovina 4.925
Potraživanja 3.192
Financijska imovina -
Novac u banci i blagajni 1.733
Ukupno aktiva 4.926
🧾 Račun dobiti i gubitka
2022
Ukupni prihodi 34.700
Poslovni prihodi 34.700
Poslovni rashodi 19.431
Financijski prihodi -
Financijski rashodi -
Ukupni rashodi 19.431
Dobit ili gubitak razdoblja 13.742
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 15.269
Porez na dobit 1.527
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina -
Nematerijalna imovina -
Materijalna imovina -
Financijska imovina -
Potraživanja -
Kratkotrajna imovina 37.109
Potraživanja 24.051
Financijska imovina -
Novac u banci i blagajni 13.058
Ukupno aktiva 37.119

REGALO j.d.o.o. za prijevoz i trgovinu Biograd Na Moru