REAL BEEF d.o.o.

Uzgoj ostalih goveda i bivola • osnovano 2013. godine

Kontakt

Oreškovićeva ulica 1
Zagreb

☎ +385 1 4836 104

 

OIB68924918423

MBS060306743

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 265,0k 324,3k
Dobit (neto) -1,35M -790,1k
Imovina 1,75M 790,1k
Zaposleni 3 -
Prosječna plaća 131 -
2020 2021
Prihodi 35,1k 43,0k
Dobit (neto) -179,7k -104,8k
Imovina 232,4k 104,8k
Zaposleni 3 -
Prosječna plaća 17 -

Vlasnici i uprava

Claude Jambrušić jedini član d.o.o, direktor

REAL BEEF d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 6,99M 2,62M 597,6k 265,0k 324,3k
Poslovni prihodi 6,90M 2,46M 573,5k 242,7k 302,0k
Poslovni rashodi 5,64M 4,38M 2,74M 1,58M 1,07M
Financijski prihodi 90,9k 155,0k 24,1k 22,2k 22,3k
Financijski rashodi 174,3k 246,3k 34,7k 34,6k 35,6k
Ukupni rashodi 5,81M 4,63M 2,78M 1,61M 1,11M
Dobit ili gubitak razdoblja 958,3k -2,00M -2,18M -1,35M -790,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1,18M -2,00M -2,18M -1,35M -790,1k
Porez na dobit 223,0k - - - -
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 3,95M 3,28M 2,06M 976,2k 58,2k
Nematerijalna imovina 54,8k 33,0k 11,1k - -
Materijalna imovina 3,89M 3,25M 2,05M 976,2k 58,2k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3,54M 1,45M 1,10M 774,9k 731,8k
Potraživanja 658,9k 730,7k 472,4k 328,2k 287,2k
Financijska imovina 2,69M 463,5k 443,5k 443,5k 443,5k
Novac u banci i blagajni 2,48k 70,6k 2,27k 3,27k 1,11k
Ukupno aktiva 7,78M 5,01M 3,16M 1,75M 790,1k

REAL BEEF d.o.o. za ekološku proizvodnju i usluge Zagreb