RAVNICE DALMACIJA, d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Put Pudarice 15/E
Zadar

☎ +385 23 321 735

 

OIB65012694007

MBS060150795

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 2.524.587 3.148.193
Dobit (neto) 271.358 405.004
Imovina 3.718.098 4.091.379
Zaposleni 20 20
Prosječna plaća 615 634
2021 2022
Prihodi 19.021.508 23.720.064
Dobit (neto) 2.044.547 3.051.505
Imovina 28.014.010 30.826.498
Zaposleni 20 20
Prosječna plaća 4.636 4.780

Vlasnici i uprava

Ivan Zubčić jedini osnivač d.o.o, član uprave

RAVNICE DALMACIJA, d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.925.670 2.061.873 2.047.368 2.524.587 3.148.193
Poslovni prihodi 1.925.279 2.061.552 2.047.334 2.521.425 3.142.236
Poslovni rashodi 1.731.025 1.858.417 1.813.304 2.152.489 2.610.653
Financijski prihodi 391 320 33 3.161 5.956
Financijski rashodi 2.586 9.518 59.460 39.485 41.528
Ukupni rashodi 1.733.612 1.867.936 1.872.765 2.191.974 2.652.182
Dobit ili gubitak razdoblja 152.353 154.036 145.514 271.358 405.004
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 192.058 193.936 174.603 332.613 496.011
Porez na dobit 39.704 39.900 29.088 61.255 91.006
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 446.022 2.358.380 2.330.653 2.384.204 2.637.607
Nematerijalna imovina 3.240 877 - - -
Materijalna imovina 424.832 2.339.553 2.330.653 2.384.204 2.637.607
Financijska imovina 17.950 17.950 - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 820.568 1.033.444 1.038.668 1.333.893 1.453.771
Potraživanja 40.599 96.144 134.395 67.060 106.157
Financijska imovina - 134.284 6.252 - -
Novac u banci i blagajni 314.838 266.790 338.803 289.622 305.514
Ukupno aktiva 1.266.806 3.392.040 3.369.536 3.718.098 4.091.379
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 14.508.965 15.535.183 15.425.897 19.021.508 23.720.064
Poslovni prihodi 14.506.019 15.532.769 15.425.641 18.997.684 23.675.184
Poslovni rashodi 13.042.413 14.002.248 13.662.346 16.217.929 19.669.971
Financijski prihodi 2.946 2.414 256 23.823 44.880
Financijski rashodi 19.489 71.717 448.004 297.506 312.897
Ukupni rashodi 13.061.902 14.073.965 14.110.350 16.515.435 19.982.868
Dobit ili gubitak razdoblja 1.147.910 1.160.586 1.096.380 2.044.547 3.051.505
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.447.063 1.461.218 1.315.547 2.506.073 3.737.196
Porez na dobit 299.153 300.632 219.167 461.526 685.691
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 3.360.559 17.769.220 17.560.306 17.963.786 19.873.056
Nematerijalna imovina 24.413 6.609 - - -
Materijalna imovina 3.200.900 17.627.364 17.560.306 17.963.786 19.873.056
Financijska imovina 135.246 135.246 - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 6.182.571 7.786.489 7.825.848 10.050.224 10.953.442
Potraživanja 305.896 724.399 1.012.603 505.264 799.843
Financijska imovina - 1.011.765 47.112 - -
Novac u banci i blagajni 2.372.152 2.010.131 2.552.715 2.182.163 2.301.896
Ukupno aktiva 9.544.751 25.557.328 25.387.776 28.014.010 30.826.498

RAVNICE DALMACIJA, društvo s ograničenom odgovornošću za turizam, trgovinu, ugostiteljstvo i izvoz-uvoz Zadar