RANUS d.o.o. u stečaju

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 1995. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Stubička 44
Zagreb

☎ +385 1 3630 712

 

OIB65348127386

MBS080012007

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 9.371 -
Dobit (neto) −53.000 -
Imovina 35.495 35.495
Zaposleni 1 -
Prosječna plaća 151 -
2021 2022
Prihodi 70.610 -
Dobit (neto) −399.331 -
Imovina 267.442 267.442
Zaposleni 1 -
Prosječna plaća 1.141 -

Vlasnici i uprava

Marko Račić jedini član d.o.o.
Ivica Boltužić stečajni upravitelj

RANUS d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 551.385 581.951 393.754 9.371 -
Poslovni prihodi 550.987 581.921 361.206 9.371 -
Poslovni rashodi 528.810 554.719 399.599 61.257 -
Financijski prihodi 398 29 32.547 - -
Financijski rashodi 640 992 1.975 1.114 -
Ukupni rashodi 529.450 555.712 401.575 62.371 -
Dobit ili gubitak razdoblja 17.274 20.495 −7.820 −53.000 -
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 21.934 26.238 −7.820 −53.000 -
Porez na dobit 4.660 5.742 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 9.271 22.404 53.696 - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 9.271 22.404 53.696 - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 110.084 293.106 84.463 35.495 35.495
Potraživanja 32.535 51.362 52.049 35.495 35.495
Financijska imovina - - 1.362 - -
Novac u banci i blagajni 76.952 222.991 25.610 - -
Ukupno aktiva 255.517 429.561 144.724 35.495 35.495
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 4.154.415 4.384.710 2.966.746 70.610 -
Poslovni prihodi 4.151.415 4.384.490 2.721.514 70.610 -
Poslovni rashodi 3.984.323 4.179.532 3.010.783 461.545 -
Financijski prihodi 3.000 220 245.232 - -
Financijski rashodi 4.823 7.481 14.887 8.396 -
Ukupni rashodi 3.989.146 4.187.013 3.025.670 469.941 -
Dobit ili gubitak razdoblja 130.158 154.427 −58.924 −399.331 -
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 165.269 197.697 −58.924 −399.331 -
Porez na dobit 35.111 43.270 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 69.858 168.810 404.578 - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 69.858 168.810 404.578 - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 829.429 2.208.409 636.388 267.442 267.442
Potraživanja 245.135 386.992 392.168 267.442 267.442
Financijska imovina - - 10.262 - -
Novac u banci i blagajni 579.800 1.680.129 192.962 - -
Ukupno aktiva 1.925.200 3.236.528 1.090.426 267.442 267.442

RANUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, građenje i ugostiteljstvo u stečaju Zagreb