RADOFORM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

RADOFORM d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 2005. godine

Kontakt

Samoborska cesta 110
Rakov Potok

☎ +385 1 3336 821

 

OIB45749126268

MBS080535383

HRK 2020 2021
Prihodi 5,65M 6,91M
Dobit (neto) 1,23M 1,88M
Imovina 5,49M 6,79M
Zaposleni 3 5
Prosječna plaća 9,35k 5,68k

Vlasnici i uprava

Radovan Novak jedini član d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 4,78M 5,10M 5,31M 5,65M 6,91M
Poslovni prihodi 4,75M 5,09M 5,31M 5,65M 6,89M
Poslovni rashodi 3,77M 4,12M 4,23M 4,15M 4,76M
Financijski prihodi 29,1k 5,65k 2,69k 5,84k 16,2k
Financijski rashodi 144,1k 82,4k 72,1k 94,3k 51,7k
Ukupni rashodi 3,92M 4,21M 4,30M 4,25M 4,81M
Dobit ili gubitak razdoblja 704,2k 726,2k 820,0k 1,23M 1,88M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 862,8k 895,1k 1,00M 1,40M 2,09M
Porez na dobit 158,6k 168,9k 183,7k 170,4k 210,7k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 264,5k 434,6k 2,34M 2,87M 3,78M
Nematerijalna imovina 723 - - - -
Materijalna imovina 263,8k 434,6k 2,34M 2,87M 3,26M
Financijska imovina - - - - 520,0k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2,21M 2,47M 2,16M 2,61M 3,00M
Potraživanja 367,7k 908,1k 525,9k 418,8k 405,9k
Financijska imovina - - - - 30,0k
Novac u banci i blagajni 1,11M 980,7k 1,17M 1,85M 2,05M
Ukupno aktiva 2,47M 2,91M 4,50M 5,49M 6,79M