R4 NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama

R4 NEKRETNINE d.o.o.

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) • osnovano 2008. godine

Kontakt

Položnica 2
Sveta Nedelja

☎ +385 99 498 8006

 

OIB10068907077

MBS080665655

HRK 2020 2021
Prihodi 7,39M 8,13M
Dobit (neto) 1,30M 55,3k
Imovina 65,1M 66,5M
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 3,63k 3,80k

Vlasnici i uprava

Krešimir Ravenščak jedini osnivač d.o.o
Dora Ravenščak prokurist
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 10,9M 15,0M 7,03M 7,39M 8,13M
Poslovni prihodi 10,9M 7,21M 7,00M 7,35M 8,06M
Poslovni rashodi 6,64M 8,32M 5,24M 5,88M 8,04M
Financijski prihodi - 7,83M 28,3k 43,8k 62,7k
Financijski rashodi 776,3k 1,50M 114,0k 24,1k 9,82k
Ukupni rashodi 7,41M 9,82M 5,35M 5,90M 8,05M
Dobit ili gubitak razdoblja 2,83M 4,27M 1,64M 1,30M 55,3k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3,49M 5,21M 1,67M 1,49M 81,3k
Porez na dobit 654,8k 944,6k 30,5k 182,6k 26,0k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 51,8M 46,6M 43,5M 41,2M 46,7M
Nematerijalna imovina 71,3k 87,2k 19,8k 13,0k 6,23k
Materijalna imovina 51,8M 46,5M 43,5M 41,2M 45,8M
Financijska imovina - - - - 943,2k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 13,1M 12,8M 12,7M 23,9M 19,7M
Potraživanja 2,97M 3,50M 3,27M 3,13M 3,80M
Financijska imovina 8,75M 8,23M 9,19M 1,01M 1,11M
Novac u banci i blagajni 1,45M 1,14M 251,6k 1,46M 1,30M
Ukupno aktiva 65,0M 59,5M 56,2M 65,1M 66,5M