QUESTOR d.o.o.

Izdavanje knjiga • osnovano 1993. godine

Kontakt

Gračanska Cesta 83
Zagreb

☎ +385 98 310 770

 

OIB26424197279

MBS080333160

2020 2021
Prihodi 506,4k 290,2k
Dobit (neto) 14,8k 35,3k
Imovina 341,1k 318,5k
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 293 342
2020 2021
Prihodi 67,2k 38,5k
Dobit (neto) 1,97k 4,69k
Imovina 45,2k 42,2k
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 38 45

Vlasnici i uprava

Rade Kvesić jedini osnivač d.o.o, prokurist
Ante Kvesić direktor

QUESTOR d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 231,7k 394,8k 723,0k 506,4k 290,2k
Poslovni prihodi 231,6k 386,7k 723,0k 475,9k 283,1k
Poslovni rashodi 220,4k 374,2k 697,9k 474,4k 244,7k
Financijski prihodi 45 8,10k - 30,5k 7,05k
Financijski rashodi 9,50k 18,1k 5,68k 14,1k 5,95k
Ukupni rashodi 229,9k 392,3k 703,6k 488,6k 250,6k
Dobit ili gubitak razdoblja 1,51k 1,49k 16,4k 14,8k 35,3k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1,77k 2,45k 19,4k 17,8k 39,5k
Porez na dobit 264 960 3,00k 2,95k 4,12k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina - - - - 4,19k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - 4,19k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 490,6k 466,2k 367,4k 341,1k 314,3k
Potraživanja 110,0k 137,0k 170,7k 156,0k 109,8k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 2,71k 567 89,8k 136,9k 174,8k
Ukupno aktiva 490,6k 466,2k 367,4k 341,1k 318,5k

QUESTOR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, nakladu, trgovinu, uvoz i izvoz i zastupanje Zagreb