PUTUJMO ZAJEDNO d.o.o.

Djelatnosti putničkih agencija • osnovano 2021. godine

Kontakt

Varšavska ulica 13
Zagreb

OIB02107990919

MBS081373299

2021
Prihodi 32,7k
Dobit (neto) -32,6k
Imovina 46,5k
Zaposleni -
Prosječna plaća -
2021
Prihodi 4,35k
Dobit (neto) -4,33k
Imovina 6,18k
Zaposleni -
Prosječna plaća -

Vlasnici i uprava

Alma Muzurović Šimunić jedini osnivač d.o.o
Renata Krstić direktor

PUTUJMO ZAJEDNO d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2021
Ukupni prihodi 32,7k
Poslovni prihodi 32,7k
Poslovni rashodi 65,4k
Financijski prihodi -
Financijski rashodi -
Ukupni rashodi 65,4k
Dobit ili gubitak razdoblja -32,6k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -32,6k
Porez na dobit -
2021
Dugotrajna imovina -
Nematerijalna imovina -
Materijalna imovina -
Financijska imovina -
Potraživanja -
Kratkotrajna imovina 46,5k
Potraživanja 3,31k
Financijska imovina -
Novac u banci i blagajni 43,2k
Ukupno aktiva 46,5k

PUTUJMO ZAJEDNO d.o.o., turistička agencija Zagreb