PROVENTUSS S.C.E. d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 2016. godine

Kontakt

Kovinska ulica 4
Zagreb

☎ +385 1 3314 473

 

OIB71041811727

MBS081024309

2020 2021
Prihodi 11,3M 13,0M
Dobit (neto) 1,22M 1,31M
Imovina 4,37M 5,67M
Zaposleni 3 4
Prosječna plaća 11,3k 11,8k
2020 2021
Prihodi 1,51M 1,72M
Dobit (neto) 163,1k 174,7k
Imovina 580,7k 753,2k
Zaposleni 3 4
Prosječna plaća 1,51k 1,56k

Vlasnici i uprava

PROVENTUSS BULGARIA OOD jedini osnivač d.o.o
Igor Keserić direktor
Krasimir Minchev prokurist

PROVENTUSS S.C.E. d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 5,59M 9,12M 10,4M 11,3M 13,0M
Poslovni prihodi 5,56M 9,09M 10,3M 11,3M 12,9M
Poslovni rashodi 4,99M 8,11M 9,42M 9,79M 11,3M
Financijski prihodi 31,7k 28,3k 15,0k 50,3k 26,3k
Financijski rashodi 53,4k 46,0k 30,1k 84,8k 38,4k
Ukupni rashodi 5,05M 8,15M 9,45M 9,87M 11,3M
Dobit ili gubitak razdoblja 433,6k 779,4k 757,8k 1,22M 1,31M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 541,2k 970,3k 949,8k 1,51M 1,63M
Porez na dobit 107,5k 190,8k 191,9k 286,5k 321,8k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 321,6k 339,8k 295,6k 215,5k 499,0k
Nematerijalna imovina 19,9k 2,58k 2,43k 1,43k 431
Materijalna imovina 265,1k 318,7k 293,2k 214,1k 498,6k
Financijska imovina 36,5k 18,5k - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1,60M 2,56M 3,12M 4,16M 5,17M
Potraživanja 879,5k 1,16M 1,49M 2,13M 2,18M
Financijska imovina 23,2k 23,7k 24,2k 5,74k 5,74k
Novac u banci i blagajni 173,2k 142,1k 598,0k 774,2k 1,60M
Ukupno aktiva 1,93M 2,91M 3,42M 4,37M 5,67M

PROVENTUSS S.C.E. d.o.o. za trgovinu i usluge Zagreb