PROKLIMA - TIM d.o.o. za proizvodnju opreme za ventilaciju i klimatizaciju

PROKLIMA - TIM d.o.o.

Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore • osnovano 1994. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 7,19M 13,2M
Dobit (neto) 174,5k 360,6k
Imovina 7,07M 8,86M
Zaposleni - 9
Prosječna plaća - 2,89k

Vlasnici i uprava

Ivan Paradžik član društva, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 7,75M 9,59M 10,3M 7,19M 13,2M
Poslovni prihodi 7,74M 9,59M 10,3M 7,19M 13,2M
Poslovni rashodi 7,43M 9,25M 9,98M 6,93M 12,7M
Financijski prihodi 13,1k 180 594 1,83k 2,24k
Financijski rashodi 21,8k 25,7k 27,4k 20,4k 23,8k
Ukupni rashodi 7,46M 9,28M 10,0M 6,95M 12,7M
Dobit ili gubitak razdoblja 241,8k 258,1k 232,0k 174,5k 360,6k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 296,1k 316,4k 287,3k 243,8k 426,2k
Porez na dobit 54,2k 58,3k 55,3k 69,3k 65,6k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 1,30M 1,71M 1,61M 1,12M 870,7k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1,27M 1,68M 1,57M 1,08M 870,7k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 38,3k 38,3k 38,3k 38,3k -
Kratkotrajna imovina 6,88M 6,28M 5,73M 5,89M 7,99M
Potraživanja 6,12M 4,93M 4,55M 5,10M 6,35M
Financijska imovina 724,3k 721,1k 964,9k 773,1k 801,1k
Novac u banci i blagajni 30,9k 617,4k 216,4k 17,9k 837,4k
Ukupno aktiva 8,18M 8,00M 7,35M 7,07M 8,86M