PROJEKT RAPAVEL d.o.o.

Organizacija izvedbe projekata za zgrade • osnovano 2007. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −792 −721
Imovina 223.649 223.445
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −5.971 −5.438
Imovina 1.685.089 1.683.551
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

PROJEKT RAPAVEL d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 2.916 5.351 865 792 721
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - - 0 -
Ukupni rashodi 2.916 5.351 865 792 721
Dobit ili gubitak razdoblja −2.916 −5.351 −865 −792 −721
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −2.916 −5.351 −865 −792 −721
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 223.307 223.307 223.307 223.307 223.307
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 223.307 223.307 223.307 223.307 223.307
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 454 84 192 342 138
Potraživanja 161 20 35 20 20
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 293 63 156 321 117
Ukupno aktiva 223.762 223.391 223.499 223.649 223.445
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 21.971 40.320 6.524 5.970 5.438
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - - 1 -
Ukupni rashodi 21.971 40.320 6.524 5.971 5.438
Dobit ili gubitak razdoblja −21.971 −40.320 −6.524 −5.971 −5.438
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −21.971 −40.320 −6.524 −5.971 −5.438
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.682.509 1.682.509 1.682.509 1.682.509 1.682.509
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1.682.509 1.682.509 1.682.509 1.682.509 1.682.509
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3.426 635 1.451 2.580 1.042
Potraživanja 1.218 155 270 155 155
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 2.208 480 1.181 2.425 887
Ukupno aktiva 1.685.935 1.683.144 1.683.960 1.685.089 1.683.551

PROJEKT RAPAVEL d.o.o. za poslovanje nekretninama Pula