PROJEKT GARAŽA d.o.o. u stečaju

Upravljačke djelatnosti • osnovano 2016. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Nova ves 3
Zagreb

☎ +385 99 410 0000

 

OIB85774225557

MBS081051418

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −33.984 −530
Imovina 1.254.073 1.087.781
Zaposleni 3 -
Prosječna plaća 516 -
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −256.057 −4.000
Imovina 9.448.815 8.195.889
Zaposleni 3 -
Prosječna plaća 3.888 -

Vlasnici i uprava

Lucija Ostojić jedini član d.o.o
Iva Pinjuh Stjepović stečajni upravitelj

PROJEKT GARAŽA d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 907.972 15.761 392 - -
Poslovni prihodi 907.788 15.754 392 - -
Poslovni rashodi 737.750 58.239 50.233 33.984 530
Financijski prihodi 183 6 - - -
Financijski rashodi 606 31 404 - -
Ukupni rashodi 738.357 58.271 50.637 33.984 530
Dobit ili gubitak razdoblja 137.106 −42.509 −50.245 −33.984 −530
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 169.614 −42.509 −50.245 −33.984 −530
Porez na dobit 32.508 - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 982.396 982.764 982.207 982.079 982.079
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 982.396 982.764 982.207 982.079 982.079
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 155.784 324.518 276.700 271.993 105.701
Potraživanja 31.869 29.706 7.153 6.343 4.142
Financijska imovina 118.038 294.812 269.546 264.920 101.559
Novac u banci i blagajni 5.876 - - 729 -
Ukupno aktiva 1.138.181 1.307.283 1.258.908 1.254.073 1.087.781
🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 6.841.117 118.752 2.956 - -
Poslovni prihodi 6.839.735 118.701 2.956 - -
Poslovni rashodi 5.558.583 438.804 378.481 256.057 4.000
Financijski prihodi 1.382 51 - - -
Financijski rashodi 4.571 239 3.050 - -
Ukupni rashodi 5.563.154 439.043 381.531 256.057 4.000
Dobit ili gubitak razdoblja 1.033.029 −320.291 −378.575 −256.057 −4.000
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.277.963 −320.291 −378.575 −256.057 −4.000
Porez na dobit 244.934 - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 7.401.870 7.404.637 7.400.446 7.399.479 7.399.479
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 7.401.870 7.404.637 7.400.446 7.399.479 7.399.479
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.173.757 2.445.088 2.084.801 2.049.336 796.410
Potraživanja 240.119 223.826 53.900 47.797 31.210
Financijska imovina 889.362 2.221.262 2.030.901 1.996.041 765.200
Novac u banci i blagajni 44.276 - - 5.498 -
Ukupno aktiva 8.575.627 9.849.725 9.485.247 9.448.815 8.195.889

PROJEKT GARAŽA d.o.o. za usluge i trgovinu u stečaju Zagreb