PROJEKT GARAŽA d.o.o. u stečaju

Upravljačke djelatnosti • osnovano 2016. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Nova ves 3
Zagreb

☎ +385 99 410 0000

 

OIB85774225557

MBS081051418

Pošalji e-mail
2022 2023
Prihodi 0 0
Dobit (neto) −531 −5.336
Imovina 1.087.781 1.088.963
Zaposleni 0 0
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Lucija Ostojić jedini član d.o.o
Iva Pinjuh Stjepović stečajni upravitelj

PROJEKT GARAŽA d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022 2023
Ukupni prihodi 15.761 392 0 0 0
Poslovni prihodi 15.754 392 0 0 0
Poslovni rashodi 58.239 50.233 33.985 531 5.336
Financijski prihodi 7 0 0 0 0
Financijski rashodi 32 405 0 0 0
Ukupni rashodi 58.271 50.638 33.985 531 5.336
Dobit ili gubitak razdoblja −42.510 −50.246 −33.985 −531 −5.336
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −42.510 −50.246 −33.985 −531 −5.336
Porez na dobit 0 0 0 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 982.764 982.208 982.080 982.080 982.079
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 982.764 982.208 982.080 982.080 982.079
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 324.519 276.701 271.994 105.702 106.884
Potraživanja 29.707 7.154 6.344 4.142 4.462
Financijska imovina 294.812 269.547 264.920 101.559 101.559
Novac u banci i blagajni 0 0 730 0 862
Ukupno aktiva 1.307.283 1.258.909 1.254.073 1.087.781 1.088.963

PROJEKT GARAŽA d.o.o. za usluge i trgovinu u stečaju Zagreb