PRIMABIRO d.o.o.

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova • osnovano 1992. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 15.861.669 19.075.570
Dobit (neto) 159.798 270.188
Imovina 8.379.131 10.041.942
Zaposleni 291 299
Prosječna plaća 965 1.010
2021 2022
Prihodi 119.509.752 143.724.889
Dobit (neto) 1.204.004 2.035.736
Imovina 63.132.564 75.661.014
Zaposleni 291 299
Prosječna plaća 7.277 7.617

Vlasnici i uprava

Viktor Mezga predsjednik nadzornog odbora
Peter Novak zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Nino Slavić član nadzornog odbora
Vanja Filipić član nadzornog odbora
Vlasta Mezga član nadzornog odbora
KOLEKTOR ETRA d.o.o. član društva
Željko Mezga član društva, direktor

PRIMABIRO d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 11.015.178 10.929.775 12.474.124 15.861.669 19.075.570
Poslovni prihodi 10.977.921 10.915.167 12.443.564 15.831.914 19.054.272
Poslovni rashodi 11.373.726 11.298.197 11.560.114 15.592.891 18.700.177
Financijski prihodi 37.256 14.608 30.558 29.755 21.298
Financijski rashodi 204.580 179.143 185.598 108.979 105.204
Ukupni rashodi 11.578.307 11.477.341 11.745.712 15.701.871 18.805.382
Dobit ili gubitak razdoblja −563.128 −547.566 728.411 159.798 270.188
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −563.128 −547.566 728.411 159.798 270.188
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 5.023.148 4.784.660 4.615.262 4.573.440 4.532.237
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 5.023.148 4.784.660 4.615.262 4.573.440 4.532.237
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2.098.769 1.602.426 2.616.676 3.768.428 5.496.166
Potraživanja 633.851 600.149 1.190.262 1.830.644 2.694.513
Financijska imovina 21.397 21.346 53.032 100.371 130.632
Novac u banci i blagajni 26.751 69.590 115.055 306.948 534.103
Ukupno aktiva 7.126.945 6.391.867 7.234.493 8.379.131 10.041.942
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 82.993.864 82.350.392 93.986.288 119.509.752 143.724.889
Poslovni prihodi 82.713.152 82.240.328 93.756.040 119.285.560 143.564.417
Poslovni rashodi 85.695.344 85.126.272 87.099.680 117.484.640 140.896.489
Financijski prihodi 280.710 110.065 230.246 224.195 160.472
Financijski rashodi 1.541.414 1.349.757 1.398.394 821.107 792.664
Ukupni rashodi 87.236.760 86.476.032 88.498.072 118.305.752 141.689.153
Dobit ili gubitak razdoblja −4.242.894 −4.125.642 5.488.215 1.204.004 2.035.736
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −4.242.894 −4.125.642 5.488.215 1.204.004 2.035.736
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 37.846.916 36.050.024 34.773.696 34.458.584 34.148.141
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 37.846.916 36.050.024 34.773.696 34.458.584 34.148.141
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 15.813.179 12.073.484 19.715.348 28.393.228 41.410.864
Potraživanja 4.775.752 4.521.826 8.968.033 13.792.989 20.301.811
Financijska imovina 161.223 160.836 399.574 756.249 984.248
Novac u banci i blagajni 201.556 524.330 866.886 2.312.703 4.024.205
Ukupno aktiva 53.697.968 48.159.528 54.508.288 63.132.564 75.661.014

PRIMABIRO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Čakovec