PRAMAT d.o.o. za proizvodnju i promet roba

PRAMAT d.o.o.

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n. • osnovano 1990. godine

Kontakt

Savica I. 115
Zagreb

☎ +385 1 2409 093

 

OIB52513935681

MBS080081424

HRK 2020 2021
Prihodi 25,2M 38,7M
Dobit (neto) 536,9k 807,5k
Imovina 8,61M 14,0M
Zaposleni 16 16
Prosječna plaća 5,88k 6,09k

Vlasnici i uprava

Ivan Jakubin jedini član d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 23,6M 26,6M 25,8M 25,2M 38,7M
Poslovni prihodi 23,5M 26,5M 25,7M 25,1M 38,2M
Poslovni rashodi 22,7M 25,9M 25,1M 24,3M 37,6M
Financijski prihodi 99,8k 128,2k 64,7k 134,8k 544,4k
Financijski rashodi 227,0k 173,6k 211,4k 201,6k 134,1k
Ukupni rashodi 23,0M 26,1M 25,3M 24,5M 37,7M
Dobit ili gubitak razdoblja 481,3k 371,7k 352,4k 536,9k 807,5k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 600,8k 500,0k 465,2k 694,5k 1,00M
Porez na dobit 119,5k 128,3k 112,7k 157,6k 194,1k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 1,18M 1,33M 1,63M 1,39M 1,36M
Nematerijalna imovina 89,2k 89,2k 89,2k 89,2k 89,2k
Materijalna imovina 1,09M 1,24M 1,54M 1,30M 1,27M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 7,90M 7,09M 6,95M 7,22M 12,6M
Potraživanja 4,31M 4,27M 3,95M 4,24M 7,52M
Financijska imovina 40,1k 40,1k 40,1k 40,1k 40,1k
Novac u banci i blagajni 557,6k 288,4k 151,6k 203,8k 323,8k
Ukupno aktiva 9,08M 8,42M 8,58M 8,61M 14,0M