Pragmatic j.d.o.o. u stečaju

Djelatnosti putničkih agencija • osnovano 2017. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Vijeće Europe 17
Vukovar

OIB60544354502

MBS030183445

2017 2018
Prihodi 45.407 38.560
Dobit (neto) −15.788 −82.023
Imovina 236 13
Zaposleni 19 21
Prosječna plaća 31 242
2017 2018
Prihodi 342.123 290.536
Dobit (neto) −118.960 −618.006
Imovina 1.782 103
Zaposleni 19 21
Prosječna plaća 235 1.827

Vlasnici i uprava

Vesna Belović Hlupić jedini član j.d.o.o.
Marko Plavetić stečajni upravitelj

Pragmatic j.d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018
Ukupni prihodi 45.407 38.560
Poslovni prihodi 45.407 38.560
Poslovni rashodi 61.196 120.584
Financijski prihodi - -
Financijski rashodi - -
Ukupni rashodi 61.196 120.584
Dobit ili gubitak razdoblja −15.788 −82.023
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −15.788 −82.023
Porez na dobit - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - -
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina - -
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 236 13
Potraživanja - -
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 236 13
Ukupno aktiva 236 13
🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018
Ukupni prihodi 342.123 290.536
Poslovni prihodi 342.123 290.536
Poslovni rashodi 461.083 908.542
Financijski prihodi - -
Financijski rashodi - -
Ukupni rashodi 461.083 908.542
Dobit ili gubitak razdoblja −118.960 −618.006
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −118.960 −618.006
Porez na dobit - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - -
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina - -
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 1.782 103
Potraživanja - -
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 1.782 103
Ukupno aktiva 1.782 103

Pragmatic j.d.o.o. turistička agencija i za trgovinu u stečaju Vukovar