POLY PUR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i uvoz-izvoz

POLY PUR d.o.o

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 1997. godine

Kontakt

Pavlići 1
Hrnjanec

OIB50523988179

MBS080154329

HRK 2014 2015
Prihodi 20,2k 48
Dobit (neto) 11,0k -10,7k
Imovina 217,0k 216,7k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Josip Pavlić član društva, direktor
Sixtus Demmel član društva
HRK 2011 2012 2013 2014 2015
Ukupni prihodi 4 9,93k 95,2k 20,2k 48
Poslovni prihodi - 9,93k 95,2k 20,2k -
Poslovni rashodi 64,1k 106,5k 183,6k 9,15k 10,8k
Financijski prihodi 4 4 7 15 48
Financijski rashodi - - - 42 -
Ukupni rashodi 64,1k 106,5k 183,6k 9,19k 10,8k
Dobit ili gubitak razdoblja -64,1k -96,6k -88,3k 11,0k -10,7k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -64,1k -96,6k -88,3k 11,0k -10,7k
Porez na dobit - - - - -
HRK 2011 2012 2013 2014 2015
Dugotrajna imovina 182,0k 182,0k 185,5k 184,8k 184,1k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 182,0k 182,0k 185,5k 184,8k 184,1k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3,75k 16,7k 36,7k 32,1k 32,6k
Potraživanja 3,28k 13,8k 29,5k 31,7k 32,6k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 469 2,91k 7,18k 384 -
Ukupno aktiva 185,7k 198,7k 222,3k 217,0k 216,7k

Drugi posjetitelji su još tražili...