PNEUMATIK d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1996. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Karažnik 2/A
Zagreb

☎ +385 1 3881 374

 

OIB68256909072

MBS080069629

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 20.065.662 21.666.389
Dobit (neto) 246.685 632.470
Imovina 20.832.123 20.945.084
Zaposleni 92 89
Prosječna plaća 700 716
2021 2022
Prihodi 151.184.736 163.245.409
Dobit (neto) 1.858.655 4.765.351
Imovina 156.959.632 157.810.737
Zaposleni 92 89
Prosječna plaća 5.280 5.397

Vlasnici i uprava

Božo Milković jedini osnivač d.o.o, direktor
Ante Milković direktor

PNEUMATIK d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 20.939.836 21.483.027 18.876.366 20.065.662 21.666.389
Poslovni prihodi 20.912.763 21.480.662 18.865.279 20.040.549 21.657.431
Poslovni rashodi 20.434.139 21.284.862 18.519.040 19.720.086 20.849.283
Financijski prihodi 27.072 2.365 11.086 25.114 8.958
Financijski rashodi 59.761 32.815 71.470 33.530 39.983
Ukupni rashodi 20.493.898 21.317.680 18.590.511 19.753.617 20.889.266
Dobit ili gubitak razdoblja 359.288 130.043 248.276 246.685 632.470
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 445.936 165.347 285.855 312.046 777.122
Porez na dobit 86.647 35.304 37.578 65.360 144.651
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 10.148.318 9.703.419 8.632.112 9.179.950 8.965.834
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 10.146.650 9.701.751 8.632.112 9.179.950 8.965.834
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 10.271.637 10.368.805 11.921.980 11.652.172 11.979.249
Potraživanja 5.882.730 5.361.294 4.576.669 4.427.210 3.543.237
Financijska imovina 3.020 - - - -
Novac u banci i blagajni 276.483 148.910 456.003 312.185 1.335.130
Ukupno aktiva 20.419.956 20.072.224 20.554.093 20.832.123 20.945.084
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 157.771.200 161.863.872 142.223.984 151.184.736 163.245.409
Poslovni prihodi 157.567.216 161.846.048 142.140.448 150.995.520 163.177.914
Poslovni rashodi 153.961.024 160.370.800 139.531.712 148.580.992 157.088.928
Financijski prihodi 203.979 17.825 83.535 189.222 67.495
Financijski rashodi 450.270 247.251 538.494 252.635 301.253
Ukupni rashodi 154.411.280 160.618.064 140.070.208 148.833.632 157.390.181
Dobit ili gubitak razdoblja 2.707.061 979.814 1.870.642 1.858.655 4.765.351
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.359.910 1.245.812 2.153.780 2.351.114 5.855.228
Porez na dobit 652.849 265.998 283.138 492.459 1.089.877
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 76.462.504 73.110.416 65.038.648 69.166.336 67.553.079
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 76.449.936 73.097.848 65.038.648 69.166.336 67.553.079
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 77.391.656 78.123.768 89.826.160 87.793.296 90.257.658
Potraživanja 44.323.432 40.394.672 34.482.920 33.356.820 26.696.522
Financijska imovina 22.760 - - - -
Novac u banci i blagajni 2.083.163 1.121.964 3.435.760 2.352.158 10.059.541
Ukupno aktiva 153.854.160 151.234.176 154.864.816 156.959.632 157.810.737

PNEUMATIK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, zastupanje i usluge Zagreb