PMG PRODUKTI društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju trgovinu i usluge

PMG PRODUKTI d.o.o.

Savjetovanje u vezi s računalima • osnovano 2005. godine

Kontakt

Optujska ulica 115
Varaždin

☎ +385 42 313 922

 

OIB13364595467

MBS070070356

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 1,83M 1,72M
Dobit (neto) 98,2k 31,5k
Imovina 938,6k 950,4k
Zaposleni 6 5
Prosječna plaća 3,64k 4,02k

Vlasnici i uprava

Krešimir Popović član društva, prokurist
Zdenko Viljevac član društva, direktor
Marija Matoc direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 2,00M 2,07M 1,76M 1,83M 1,72M
Poslovni prihodi 1,99M 2,07M 1,76M 1,76M 1,71M
Poslovni rashodi 1,97M 1,97M 1,73M 1,73M 1,68M
Financijski prihodi 10,3k 3,19k 641 72,4k 6,04k
Financijski rashodi 5,69k 9,46k 7,15k 5,70k 6,38k
Ukupni rashodi 1,98M 1,98M 1,74M 1,73M 1,68M
Dobit ili gubitak razdoblja 13,6k 79,9k 23,2k 98,2k 31,5k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 18,3k 92,3k 28,6k 104,0k 36,9k
Porez na dobit 4,76k 12,4k 5,41k 5,73k 5,37k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 13,2k 122,6k 97,6k 75,2k 50,1k
Nematerijalna imovina 1,32k - - - -
Materijalna imovina 11,8k 122,6k 97,6k 75,2k 50,1k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 693,6k 751,5k 740,8k 863,4k 900,2k
Potraživanja 384,7k 505,6k 486,3k 623,9k 649,0k
Financijska imovina 44,5k 36,5k 28,3k 23,5k 20,0k
Novac u banci i blagajni 41,3k 5,78k 52,6k 25,5k 26,6k
Ukupno aktiva 706,8k 874,2k 838,4k 938,6k 950,4k