PKL društvo za proizvodnju i trgovinu s ograničenom odgovornošću

PKL d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1991. godine

Kontakt

Martinkovac 112
Rijeka

☎ +385 51 628 585

 

OIB51999974804

MBS040004150

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 8,00M 8,50M
Dobit (neto) 170,8k 197,6k
Imovina 10,0M 9,80M
Zaposleni 7 8
Prosječna plaća 9,95k 8,17k

Vlasnici i uprava

Dane Medić jedini osnivač d.o.o, prokurist
Daniela Medić Badurina član uprave
Heidi Medić član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 7,04M 7,04M 7,33M 8,00M 8,50M
Poslovni prihodi 7,02M 7,03M 7,33M 8,00M 8,50M
Poslovni rashodi 6,65M 6,46M 6,74M 7,70M 8,17M
Financijski prihodi 14,3k 7,40k 557 2,51k 3,80k
Financijski rashodi 75,6k 65,5k 67,1k 72,3k 60,1k
Ukupni rashodi 6,72M 6,53M 6,81M 7,78M 8,23M
Dobit ili gubitak razdoblja 247,1k 413,2k 416,8k 170,8k 197,6k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 314,4k 515,4k 525,5k 224,6k 267,5k
Porez na dobit 67,3k 102,2k 108,6k 53,8k 69,9k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 6,88M 6,74M 6,70M 6,73M 6,46M
Nematerijalna imovina - - 13,2k 26,0k 7,53k
Materijalna imovina 6,88M 6,74M 6,69M 6,71M 6,45M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2,11M 2,79M 2,32M 3,27M 3,32M
Potraživanja 657,6k 972,1k 613,2k 1,11M 1,23M
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 131,0k 100,6k 14,8k 294,8k 44,7k
Ukupno aktiva 9,00M 9,55M 9,03M 10,0M 9,80M