PIVO KONJAK ŠTOK jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge

PIVO KONJAK ŠTOK j.d.o.o.

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića • osnovano 2016. godine

Kontakt

Rudeška cesta 160
Zagreb

☎ +385 95 396 8008

 

OIB11350240347

MBS081045723

HRK 2019 2020
Prihodi 430,4k 360,7k
Dobit (neto) 9,31k 1,27k
Imovina 153,8k 217,2k
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 3,50k 2,96k

Vlasnici i uprava

Andrej Greganić jedini osnivač j.d.o.o, direktor
HRK 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 393,4k 430,4k 360,7k
Poslovni prihodi 393,4k 430,4k 360,7k
Poslovni rashodi 382,5k 419,7k 359,2k
Financijski prihodi - - -
Financijski rashodi 758 164 271
Ukupni rashodi 383,3k 419,8k 359,4k
Dobit ili gubitak razdoblja 8,86k 9,31k 1,27k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 10,0k 10,5k 1,27k
Porez na dobit 1,20k 1,27k -
HRK 2018 2019 2020
Dugotrajna imovina - - 27,3k
Nematerijalna imovina - - -
Materijalna imovina - - 7,59k
Financijska imovina - - 19,7k
Potraživanja - - -
Kratkotrajna imovina 44,2k 114,5k 150,6k
Potraživanja 3,84k 1,58k 22,5k
Financijska imovina - - -
Novac u banci i blagajni 5,83k 19,2k 5,72k
Ukupno aktiva 68,3k 153,8k 217,2k