PIPIN d.o.o. za import-export i turizam

PIPIN d.o.o.

Djelatnosti putničkih agencija

Kontakt

Dobrilina 13
Split

☎ +385 21 387 015

 

OIB16899349684

MBS060067201

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 326,7k 885,2k
Dobit (neto) -31,0k 32,7k
Imovina 1,94M 1,89M
Zaposleni 4 2
Prosječna plaća 1,09k 2,04k

Vlasnici i uprava

Antun Protić jedini osnivač d.o.o, član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 867,8k 1,10M 1,43M 326,7k 885,2k
Poslovni prihodi 837,1k 1,07M 1,40M 269,5k 855,2k
Poslovni rashodi 830,2k 1,03M 1,25M 357,6k 843,0k
Financijski prihodi 30,7k 26,8k 28,5k 57,1k 29,9k
Financijski rashodi 24,5k 18,2k 146,3k 112 9,35k
Ukupni rashodi 854,8k 1,05M 1,39M 357,7k 852,4k
Dobit ili gubitak razdoblja 9,59k 45,2k 23,9k -31,0k 32,7k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 13,0k 54,0k 30,9k -31,0k 32,7k
Porez na dobit 3,46k 8,73k 6,96k - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 1,07M 1,00M 688,5k 656,7k 438,4k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1,07M 1,00M 688,5k 656,7k 438,4k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 926,6k 996,0k 1,28M 1,28M 1,45M
Potraživanja 6,17k 3,04k 4,59k 32,8k 13,9k
Financijska imovina 596,9k 691,3k 805,8k 944,9k 1,00M
Novac u banci i blagajni 169,8k 172,0k 278,2k 74,9k 222,4k
Ukupno aktiva 1,99M 2,00M 1,97M 1,94M 1,89M