PIPIN d.o.o.

Djelatnosti putničkih agencija
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Dobrilina 13
Split

☎ +385 21 387 015

 

OIB16899349684

MBS060067201

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 117.488 133.176
Dobit (neto) 4.348 7.552
Imovina 251.784 243.747
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 271 456
2021 2022
Prihodi 885.214 1.003.415
Dobit (neto) 32.767 56.905
Imovina 1.897.068 1.836.516
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 2.048 3.442

Vlasnici i uprava

Antun Protić jedini osnivač d.o.o, član uprave

PIPIN d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 146.728 189.835 43.363 117.488 133.176
Poslovni prihodi 143.163 186.047 35.774 113.515 129.546
Poslovni rashodi 137.136 166.305 47.470 111.897 123.764
Financijski prihodi 3.565 3.788 7.589 3.972 3.629
Financijski rashodi 2.422 19.426 14 1.242 798
Ukupni rashodi 139.558 185.731 47.485 113.139 124.562
Dobit ili gubitak razdoblja 6.011 3.179 −4.121 4.348 7.552
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 7.169 4.104 −4.121 4.348 8.613
Porez na dobit 1.158 924 - - 1.060
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 133.708 91.388 87.171 58.188 38.820
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 133.708 91.388 87.171 58.188 38.820
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 132.194 170.180 170.518 193.595 204.927
Potraživanja 404 609 4.354 1.854 37
Financijska imovina 91.757 106.959 125.410 133.657 141.872
Novac u banci i blagajni 22.830 36.924 9.952 29.530 46.613
Ukupno aktiva 265.903 261.569 257.689 251.784 243.747
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.105.529 1.430.319 326.724 885.214 1.003.415
Poslovni prihodi 1.078.665 1.401.778 269.541 855.284 976.069
Poslovni rashodi 1.033.255 1.253.027 357.664 843.088 932.502
Financijski prihodi 26.864 28.541 57.183 29.930 27.346
Financijski rashodi 18.252 146.367 112 9.359 6.016
Ukupni rashodi 1.051.507 1.399.394 357.776 852.447 938.518
Dobit ili gubitak razdoblja 45.292 23.956 −31.052 32.767 56.905
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 54.022 30.925 −31.052 32.767 64.897
Porez na dobit 8.730 6.969 - - 7.992
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.007.430 688.567 656.793 438.422 292.492
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1.007.430 688.567 656.793 438.422 292.492
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 996.023 1.282.225 1.284.772 1.458.646 1.544.024
Potraživanja 3.046 4.592 32.806 13.972 282
Financijska imovina 691.344 805.885 944.908 1.007.042 1.068.939
Novac u banci i blagajni 172.018 278.210 74.989 222.498 351.213
Ukupno aktiva 2.003.453 1.970.792 1.941.565 1.897.068 1.836.516

PIPIN d.o.o. za import-export i turizam Split