PHOENIX METALI d.o.o. za reciklažu i usluge

PHOENIX METALI d.o.o.

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada • osnovano 2008. godine

Kontakt

Ulica dr. Stanka Pinjuha 17
Veliko Trgovišće

OIB44810169136

MBS080658326

HRK 2019 2021
Prihodi 118,2M 153,2M
Dobit (neto) 1,70M 4,49M
Imovina 23,6M 27,4M
Zaposleni 35 28
Prosječna plaća 4,84k 5,60k

Vlasnici i uprava

Božidar Gabud član društva, direktor
PHOENIX METALI d.o.o. član društva
Josipa Gabud prokurist
HRK 2015 2016 2018 2019 2021
Ukupni prihodi 21,1M 70,6M 141,6M 118,2M 153,2M
Poslovni prihodi 21,1M 70,5M 141,6M 118,2M 153,1M
Poslovni rashodi 16,7M 66,3M 139,0M 116,0M 147,2M
Financijski prihodi 37,8k 52,5k 6,62k 1,26k 84,0k
Financijski rashodi 91,5k 158,4k 270,1k 161,1k 423,8k
Ukupni rashodi 16,8M 66,5M 139,3M 116,1M 147,7M
Dobit ili gubitak razdoblja 3,44M 3,26M 1,90M 1,70M 4,49M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 4,30M 4,10M 2,31M 2,07M 5,51M
Porez na dobit 860,1k 838,0k 417,1k 373,9k 1,02M
HRK 2015 2016 2018 2019 2021
Dugotrajna imovina 725,1k 2,67M 2,44M 4,47M 3,74M
Nematerijalna imovina 21,2k 14,5k 6,45k 8,28k 120,6k
Materijalna imovina 703,8k 2,66M 2,44M 4,46M 3,62M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4,79M 12,3M 21,2M 19,2M 23,7M
Potraživanja 852,9k 3,34M 8,11M 6,09M 9,82M
Financijska imovina 2,25M 569,3k 87,0k 87,0k 3,76M
Novac u banci i blagajni 1,44M 452,0k 44,5k 477,6k 491,2k
Ukupno aktiva 5,52M 15,0M 23,6M 23,6M 27,4M