PHILIPS d.o.o.

Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo • osnovano 1996. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Horvatova ulica 82
Zagreb

☎ +385 1 3033 722

 

OIB80463546706

MBS080115429

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 2.566.974 2.335.753
Dobit (neto) 71.872 162.640
Imovina 1.980.405 2.073.295
Zaposleni 20 19
Prosječna plaća 4.166 3.464
2021 2022
Prihodi 19.340.870 17.598.737
Dobit (neto) 541.525 1.225.413
Imovina 14.921.365 15.621.245
Zaposleni 20 19
Prosječna plaća 31.390 26.106

Vlasnici i uprava

PHILIPS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.130.632 2.419.435 2.406.979 2.566.974 2.335.753
Poslovni prihodi 2.122.407 2.415.168 2.376.174 2.565.942 2.323.141
Poslovni rashodi 2.024.074 2.261.590 2.266.155 2.475.808 2.121.033
Financijski prihodi 8.224 4.267 30.804 1.031 12.611
Financijski rashodi 4.692 41.970 6.191 1.508 14.023
Ukupni rashodi 2.028.766 2.303.561 2.272.347 2.477.317 2.135.057
Dobit ili gubitak razdoblja 81.274 91.475 109.026 71.872 162.640
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 101.865 115.874 134.632 89.657 200.696
Porez na dobit 20.591 24.398 25.606 17.784 38.056
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.867 93.310 80.037 83.350 69.589
Nematerijalna imovina - 69.920 55.699 41.478 27.257
Materijalna imovina 2.867 12.358 10.900 12.915 23.546
Financijska imovina - 11.031 11.031 11.031 11.031
Potraživanja - - - 8.821 1.811
Kratkotrajna imovina 1.458.279 1.496.560 1.895.681 1.897.055 1.759.499
Potraživanja 49.921 195.528 15.793 860.235 418.667
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 1.408.358 1.301.031 1.879.887 1.036.819 1.340.831
Ukupno aktiva 1.461.147 1.589.870 2.154.678 1.980.405 2.073.295
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 16.053.250 18.229.240 18.135.388 19.340.870 17.598.737
Poslovni prihodi 15.991.281 18.197.084 17.903.288 19.333.096 17.503.712
Poslovni rashodi 15.250.387 17.039.956 17.074.348 18.653.978 15.980.930
Financijski prihodi 61.969 32.156 232.099 7.775 95.025
Financijski rashodi 35.356 316.229 46.651 11.368 105.659
Ukupni rashodi 15.285.743 17.356.184 17.121.000 18.665.346 16.086.589
Dobit ili gubitak razdoblja 612.363 689.225 821.459 541.525 1.225.413
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 767.507 873.055 1.014.388 675.524 1.512.148
Porez na dobit 155.144 183.830 192.929 133.999 286.735
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 21.603 703.045 603.040 628.004 524.322
Nematerijalna imovina - 526.814 419.665 312.517 205.368
Materijalna imovina 21.603 93.113 82.131 97.311 177.414
Financijska imovina - 83.118 83.118 83.118 83.118
Potraživanja - - - 66.469 13.651
Kratkotrajna imovina 10.987.410 11.275.832 14.283.010 14.293.361 13.256.950
Potraživanja 376.133 1.473.213 118.994 6.481.446 3.154.453
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 10.611.277 9.802.619 14.164.016 7.811.915 10.102.497
Ukupno aktiva 11.009.013 11.978.877 16.234.423 14.921.365 15.621.245

PHILIPS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Zagreb