PERIŠA-TRADE, d.o.o.

Cestovni prijevoz robe

Kontakt

Put Nina 0
Zadar

☎ +385 23 324 177

 

OIB98296229852

MBS060096831

2020 2021
Prihodi 10,5k -
Dobit (neto) -23,4k -83,7k
Imovina 597,9k 514,6k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2020 2021
Prihodi 1,39k -
Dobit (neto) -3,11k -11,1k
Imovina 79,3k 68,3k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Stipan Periša jedini osnivač d.o.o, član uprave

PERIŠA-TRADE, d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 15,1k 30,1k 30,8k 10,5k -
Poslovni prihodi 15,1k 30,1k 30,8k 10,5k -
Poslovni rashodi 32,4k 37,9k 61,0k 34,0k 83,7k
Financijski prihodi - 1 1 10 -
Financijski rashodi 219 35 - - -
Ukupni rashodi 32,7k 38,0k 61,0k 34,0k 83,7k
Dobit ili gubitak razdoblja -17,5k -7,90k -30,1k -23,4k -83,7k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -17,5k -7,90k -30,1k -23,4k -83,7k
Porez na dobit - - - - -
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 302,3k 289,9k 277,6k 265,3k 265,3k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 302,3k 289,9k 277,6k 265,3k 265,3k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 330,4k 337,0k 329,9k 332,6k 249,3k
Potraživanja 326,8k 322,9k 325,9k 326,9k 244,1k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 3,55k 13,8k 4,05k 5,66k 5,26k
Ukupno aktiva 632,7k 627,0k 607,6k 597,9k 514,6k

PERIŠA-TRADE, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz, trgovinu, ugostiteljstvo i građevinarstvo Zadar