PC SHOP jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

PC SHOP j.d.o.o.

Trgovina na malo preko pošte ili interneta • osnovano 2016. godine

Kontakt

Radnička 26
Garešnica

OIB93054523713

MBS010097749

HRK 2018 2019
Prihodi 277,6k 63,0k
Dobit (neto) -9,85k -64,0k
Imovina 51,2k 1,54k
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 3,56k 2,58k

Vlasnici i uprava

Vjekoslav Likar jedini član j.d.o.o.
Isabelle Likar član uprave
HRK 2016 2017 2018 2019
Ukupni prihodi 136,6k 290,1k 277,6k 63,0k
Poslovni prihodi 136,6k 289,7k 270,7k 63,0k
Poslovni rashodi 126,5k 276,0k 287,4k 126,8k
Financijski prihodi 1 341 6,89k -
Financijski rashodi - 3,65k - 153
Ukupni rashodi 126,5k 279,6k 287,4k 127,0k
Dobit ili gubitak razdoblja 8,10k 9,18k -9,85k -64,0k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 10,1k 10,4k -9,85k -64,0k
Porez na dobit 2,02k 1,25k - -
HRK 2016 2017 2018 2019
Dugotrajna imovina - - - -
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina - - - -
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 38,3k 63,3k 51,2k 1,54k
Potraživanja - 11,6k 1,54k 1,54k
Financijska imovina - - - -
Novac u banci i blagajni 60 5,55k 1,54k -
Ukupno aktiva 38,3k 63,3k 51,2k 1,54k