PC SHOP j.d.o.o.

Trgovina na malo preko pošte ili interneta • osnovano 2016. godine

Kontakt

Radnička 26
Garešnica

OIB93054523713

MBS010097749

2018 2019
Prihodi 277,6k 63,0k
Dobit (neto) -9,85k -64,0k
Imovina 51,2k 1,54k
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 3,56k 2,58k
2018 2019
Prihodi 36,8k 8,36k
Dobit (neto) -1,30k -8,49k
Imovina 6,80k 205
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 473 343

Vlasnici i uprava

Vjekoslav Likar jedini član j.d.o.o.
Isabelle Likar član uprave

PC SHOP j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2016 2017 2018 2019
Ukupni prihodi 136,6k 290,1k 277,6k 63,0k
Poslovni prihodi 136,6k 289,7k 270,7k 63,0k
Poslovni rashodi 126,5k 276,0k 287,4k 126,8k
Financijski prihodi 1 341 6,89k -
Financijski rashodi - 3,65k - 153
Ukupni rashodi 126,5k 279,6k 287,4k 127,0k
Dobit ili gubitak razdoblja 8,10k 9,18k -9,85k -64,0k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 10,1k 10,4k -9,85k -64,0k
Porez na dobit 2,02k 1,25k - -
2016 2017 2018 2019
Dugotrajna imovina - - - -
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina - - - -
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 38,3k 63,3k 51,2k 1,54k
Potraživanja - 11,6k 1,54k 1,54k
Financijska imovina - - - -
Novac u banci i blagajni 60 5,55k 1,54k -
Ukupno aktiva 38,3k 63,3k 51,2k 1,54k

PC SHOP jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Garešnica