PAŠIĆ d.o.o.

Ostali smještaj • osnovano 2003. godine

Kontakt

Put Požara 1
Makarska

OIB47462575318

MBS060190810

2011 2012
Prihodi 2,87k 2,36k
Dobit (neto) - -
Imovina 393,2k 388,7k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2011 2012
Prihodi 381 314
Dobit (neto) - -
Imovina 52,1k 51,5k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

PAŠIĆ d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2010 2011 2012
Ukupni prihodi 10,8k 2,87k 2,36k
Poslovni prihodi 10,8k 2,87k 2,35k
Poslovni rashodi 1,75k 2,87k 1,36k
Financijski prihodi 9 7 11
Financijski rashodi - - 1,00k
Ukupni rashodi 1,75k 2,87k 2,36k
Dobit ili gubitak razdoblja 9,08k - -
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 9,08k - -
Porez na dobit - - -
2010 2011 2012
Dugotrajna imovina 387,3k 387,3k 387,3k
Nematerijalna imovina - - -
Materijalna imovina 387,3k 387,3k 387,3k
Financijska imovina - - -
Potraživanja - - -
Kratkotrajna imovina 12,1k 5,95k 1,40k
Potraživanja 11,9k 1,07k 73
Financijska imovina - - -
Novac u banci i blagajni 199 4,88k 1,33k
Ukupno aktiva 399,4k 393,2k 388,7k

PAŠIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i turizam Makarska