PARKETI RADIKOVIĆ d.o.o.

Postavljanje podnih i zidnih obloga • osnovano 2000. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Frankopanska ulica 29
Prelog

☎ +385 40 648 118

 

OIB62392552916

MBS070056113

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 231.006 210.941
Dobit (neto) 8.097 7.996
Imovina 167.429 158.451
Zaposleni 6 6
Prosječna plaća 626 699
2021 2022
Prihodi 1.740.521 1.589.339
Dobit (neto) 61.007 60.253
Imovina 1.261.496 1.193.856
Zaposleni 6 6
Prosječna plaća 4.719 5.270

Vlasnici i uprava

Ivica Radiković jedini osnivač d.o.o, direktor

PARKETI RADIKOVIĆ d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 179.167 176.660 180.926 231.006 210.941
Poslovni prihodi 179.163 176.660 180.926 231.004 210.938
Poslovni rashodi 166.862 164.045 165.894 201.075 200.724
Financijski prihodi 3 0 - 2 3
Financijski rashodi 1.263 1.563 6.149 20.572 1.119
Ukupni rashodi 168.125 165.608 172.043 221.648 201.843
Dobit ili gubitak razdoblja 9.168 9.382 7.631 8.097 7.996
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 11.041 11.052 8.882 9.358 9.097
Porez na dobit 1.872 1.669 1.250 1.261 1.100
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 61.038 52.262 79.820 58.730 51.579
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 61.038 52.262 79.820 58.730 51.579
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 55.523 92.961 82.618 108.698 106.872
Potraživanja 38.041 41.253 27.196 45.628 56.946
Financijska imovina - 18.507 2.157 140 5.555
Novac u banci i blagajni 3.409 113 - 12.939 184
Ukupno aktiva 116.562 145.224 162.439 167.429 158.451
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.349.934 1.331.049 1.363.187 1.740.521 1.589.339
Poslovni prihodi 1.349.904 1.331.047 1.363.187 1.740.503 1.589.313
Poslovni rashodi 1.257.224 1.235.999 1.249.929 1.515.005 1.512.359
Financijski prihodi 30 2 - 18 26
Financijski rashodi 9.521 11.778 46.335 155.002 8.433
Ukupni rashodi 1.266.745 1.247.777 1.296.264 1.670.007 1.520.792
Dobit ili gubitak razdoblja 69.080 70.691 57.499 61.007 60.253
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 83.189 83.272 66.923 70.514 68.547
Porez na dobit 14.109 12.581 9.424 9.507 8.294
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 459.894 393.773 601.410 442.507 388.623
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 459.894 393.773 601.410 442.507 388.623
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 418.345 700.418 622.487 818.989 805.233
Potraživanja 286.623 310.828 204.909 343.785 429.066
Financijska imovina - 139.442 16.256 1.059 41.861
Novac u banci i blagajni 25.691 856 - 97.495 1.390
Ukupno aktiva 878.239 1.094.191 1.223.897 1.261.496 1.193.856

PARKETI RADIKOVIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge Prelog