PAR LUX d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

PAR LUX d.o.o.

Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija • osnovano 2003. godine

Kontakt

Koledovčina 1
Zagreb

☎ +385 1 6133 716

 

OIB50283086577

MBS080454661

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 21,1M 22,2M
Dobit (neto) 1,89M 285,1k
Imovina 27,5M 19,2M
Zaposleni 9 8
Prosječna plaća 8,46k 11,0k

Vlasnici i uprava

HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 25,0M 46,6M 24,3M 21,1M 22,2M
Poslovni prihodi 24,8M 46,3M 24,2M 20,9M 22,1M
Poslovni rashodi 22,2M 43,6M 21,2M 18,4M 21,5M
Financijski prihodi 134,7k 249,0k 99,0k 218,2k 109,0k
Financijski rashodi 229,6k 471,8k 232,5k 378,1k 162,0k
Ukupni rashodi 22,5M 44,0M 21,4M 18,8M 21,6M
Dobit ili gubitak razdoblja 2,02M 2,05M 2,30M 1,89M 285,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2,52M 2,54M 2,87M 2,35M 606,9k
Porez na dobit 494,2k 490,2k 565,4k 466,9k 321,7k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 1,18M 1,07M 985,7k 2,54M 1,31M
Nematerijalna imovina 333,5k 208,0k 120,5k 82,1k 43,7k
Materijalna imovina 851,5k 864,0k 865,1k 2,46M 1,27M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 26,2M 34,4M 22,2M 24,7M 17,7M
Potraživanja 21,3M 29,6M 15,3M 19,0M 11,8M
Financijska imovina 1,64M 1,47M 957,6k 1,16M 966,4k
Novac u banci i blagajni 367,3k 1,56M 3,76M 1,88M 2,47M
Ukupno aktiva 27,5M 35,5M 23,4M 27,5M 19,2M